تبیان، دستیار زندگی
ماشینی در اختیار امام جمعه قرار داده شده تا ایشان را هر هفته برای نماز جمعه به شهر دیگر ببرند، ایشان به راننده اجازه داده که قبل از بردن ایشان از جمکران زیارت بنماید. آیا این اجازه صحیح است (البته هزینه بنزین با خود راننده است)
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقلدین آیة الله خامنه‌ای(دام ظله)بخوانند!

رهبر

سوال: ماشینی در اختیار امام جمعه قرار داده شده تا ایشان را هر هفته برای نماز جمعه به شهر دیگر ببرند، ایشان به راننده اجازه داده که قبل از بردن ایشان از جمکران زیارت بنماید. آیا این اجازه صحیح است (البته هزینه بنزین با خود راننده است)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

امام جمعه به وظیفه خود عمل می نماید.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

سوال: اگر مسئول موسسه غیرانتفاعی مثل دانشگاه یا مدرسه اجازه استفاده از امکانات را بدهد آیا این اجازه برای استفاده کردن مجزی است؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

اگر دارای اختیار باشد مانع ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

سوال: اگر رئیس دانشگاه اعلام کند استفاده از سرویس دانشگاه برای غیر افراد دانشجوی آن دانشگاه تاکنون مانعی نداشته است آیا این اعلام مجزی است؟ (دانشجویان چون در موسسه غیرانتفاعی درس می خوانند باید شهریه سرویس بدهند)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

در صورت اطمینان به اینکه او صاحب اختیار در این امور است سبب علم به برائت ذمه می شود.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

سوال: اگر بنابر رسمی که از محیط خوابگاه است مبنی بر اینکه بچه ها وسایل خود را به صورت امانت یا رایگان در اختیار دیگران قرار می دهند از وسایل آن ها استفاده کنیم آیا در استفاده کردن باید از رضایت والدین آن ها اطمینان حاصل کنیم؟ اگر خود فرد راضی باشد حکم چگونه است؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

با یقین رضایت والدین مشکلی نیست، و نیز اگر خود بچه ها بالغ باشند با احتمال اینکه حق این کار را دارند اشکال ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

سوال: به علت عدم اطلاع از قانون خوابگاه مبنی بر اینکه به جز خانواده دانشجو شخص دیگری نمی تواند شب در خوابگاه بماند چند شب در خوابگاه ماندیم لطفاً بفرمایید با توجه به اینکه تعداد شب ها را در خاطر نداریم حکم نماز و روزه و استفاده از امکانات خوابگاه (آب و برق و...) چیست؟ در صورتی که رئیس دانشگاه به شرط عدم تکرار از مساله فوق چشم پوشی کند آیا برائت ذمه حاصل می شود؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

نمازهای گذشته محکوم به صحت است و مقدار استفاده از آب و برق و غیره را ضامن هستید و در صورت شک مقدار اقل کفایت می کند و چنانچه مسئول دانشگاه که صاحب اجازه است، عفو کند کافی است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

سوال: اگر از پول مدرسه برای افراد که جهت کمک در کارهای پرورشی و فوق برنامه دعوت می شود، ناهار تهیه کنیم، اشکال دارد؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

اگر طبق مقررات باشد مانعی ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

سوال: اگر با وجود دقت زیاد در مصرف و استفاده از بیت المال (مدرسه) وسیله ای شکست آیا ضامن هستیم و باید عوض آن را خریداری کنیم؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

اگر اموالی که طبق مقررات در اختیار شماست بدون افراط و تفریط از بین برود شما ضامن نیستید.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.