تبیان، دستیار زندگی
سرلشکر خلبان شهید «سید علیرضا یاسینی» در فروردین 1330 در آبادان و در یک خانواده مذهبی متولد شد؛ با اینکه شهید یاسینی در میان هم رزمانش به قهرمان پروازهای برون مرزی شهره بود، اما همیشه مصاحبه با او سخت بود و....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

2579 ساعت پرواز جنگی

سرلشکر خلبان شهید «سید علیرضا یاسینی» در فروردین 1330 در آبادان و در یک خانواده مذهبی متولد شد؛ با اینکه شهید یاسینی در میان هم رزمانش به قهرمان پروازهای برون مرزی شهره بود، اما همیشه مصاحبه با او سخت بود و او را جلوی دوربین یا پای میکروفن کشیدن بسیار دشوار؛ به هیچ وجه علاقه نداشت از عملکردش بگوید، زیرا معتقد بود هر آنچه انجام داده است وظیفه‌ای بیش نبوده و شاید هم به خوبی انجام نداده باشد؛ روزی که غافلگیرش کردند و با هزار سلام و صلوات از او خواستند تا روزنه‌ای از سینه پر رمز و رازش را بگشاید و از ناگفته‌هایش بگوید، وقتی از او می‌پرسند «چطور شد که بیشترین پروازهای جنگی را انجام داده است؟» در پاسخ می‌گوید «تعدادمان کم بود و برخی دوستان برای کلاس آموزش رفته بودند؛ به ناچار پرواز کردم».

 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی
 • شهید یاسینی
  شهید یاسینی

فرآوری: سامیه امینی

بخش فرهنگ پایداری تبیان


منبع: خبرگزاری فارس، سایت: شهید آوینی/ ساجد/مشرق