تبیان، دستیار زندگی
آیا می توان سال خمسی را از شمسی به قمری و یا بالعکس تغییر داد؟ (تقدم و تأخّر سال خمسی)
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر سال خمسی

خمس

سوال: آیا می توان سال خمسی را از شمسی به قمری و یا بالعکس تغییر داد؟ (تقدم و تأخّر سال خمسی)

امام خمینی(ره):

شخصی نمی تواند سال خمسی را تغییر دهد مگر با اجازه ولیّ امر.

(توضیح المسائل،1385، ص 448، س 40)

آیة الله بهجت(ره):

بله، می توان تغییر داد ولی اگر این تغییر موجب تأخیر سال خمسی شود باید سود فاصله سال اصلی و سال جدید را تخمیس کند و هر وقت حساب خود را تسویه کرد، همان وقت ابتدای سال او می شود.

(استفتائات، 1386، ج 3، ص 8 و 9 با استفاده از س 3404)

آیة الله تبریزی(ره):

چنانچه فعلاً سال خمسی شمسی شخص تمام نشده و بخواهد آن را به سال قمری تبدیل کند یا به عکس، می تواند حساب کند و خمس ربح تاکنون را بدهد و از روزی که خمس بعض سال که گذشته محاسبه کرده و پرداخت می کند سال خمسی جدید شروع می شود. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

تقدیم و تأخیر سال خمسی جایز نیست مگر با اجازه ولیّ امر خمس و بعد از حساب مدت گذشته و مشروط است به این که موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود.

(اجویة الاستفتائات، 1378، ص 213، س 1001)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

تغییر به زودتر مانعی ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

میزان محاسبه در خمس، سال قمری است و سال شمسی را باید به سال قمری تبدیل کرد و تبدیل سال قمری به شمسی بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

مانع ندارد ولی باید بنحوی باشد که موجب تضییع خمس نشود.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

مانعی ندارد.

تذکر: در صورتی که ضرری به اهل خمس وارد نشود تغییر جایز است به این طریق که در اثنای سال، منافع خود را تخمیس کند و پس از گذشت یک سال تمام از تخمیس مذکور به حساب سال خود رسیدگی کند.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

(جامع المسائل، ج1، ص 203، س 808)

آیة الله گلپایگانی(ره):

در مورد تبدیل سال قمری به شمسی، 10 روز تأخیر در سال قمری اشکال ندارد و در زیادتر از ده روز اگر در آخر سال خود، خمس زائد بر موونه را بدهد و مثلاً اگر دو ماه بعد نیز حساب عوائد خود را نموده و خمس زائد بر موونه این مدت را نیز بپردازد می تواند این وقت را اول سال خود قرار دهد.

(مجمع المسائل، 1411 هـ ق، ج1، ص 375، س 313)

(همان، ج4، ص 237 ، س 651)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله):

جلو انداختن حساب سال به هر اندازه هیچ مانعی ندارد ولی تأخیر آن جز با اجازه حاکم شرع جایز نیست.

(استفتائات جدید 1386، ج1، ص 109 و 110، س 253)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

می تواند سال خمسی را جلوتر قرار دهد و اگر عقب تر قرار داد باید مدت اضافی را محاسبه نماید و این تأخیر با اجازه فقیه باشد.

(هزار و یک مساله فقهی، 1383، ج 2، ص 91 و 92، س 320)

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

تغییر سال خمسی از قمری به قمری اشکال ندارد.

تذکر: بنابر احتیاط واجب سال خمسی باید قمری باشد. (بنابراین تغییر سال قمری به شمسی اشکال دارد.)

(منهاج الصالحین، 1386، ج 2، ص 361، م 1296)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.