تبیان، دستیار زندگی
سیره علمای وارسته و بزرگوار شیعه در طول تاریخ، با مردم و در میان جامعه بودن است.رمز محبت و توجه مردم به روحانیت شیعه، مردمی بودن آنان است.باید این رسم زیبا و پسندیده ادامه یابد تا اثر گذاری روحانیت بر مردم و جامعه هم چنان باقی بماند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : حسن رضائی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با ما باش!

با ما باش!
سیره علمای وارسته و بزرگوار شیعه در طول تاریخ، با مردم و در میان جامعه بودن است.رمز محبت و توجه مردم به روحانیت شیعه، مردمی بودن آنان است.باید این رسم زیبا و پسندیده ادامه یابد تا اثر گذاری روحانیت بر مردم و جامعه هم چنان باقی بماند.

طلاب و روحانیون اگر نتوانند با مردم ارتباطی سازنده و دوستانه برقرار نمایند، بیشتر کارها و تلاش ها و زحماتشان بی ثمر خواهد شد. یک طلبه هر چند پس از سال ها خون دل خوردن و سختی کشیدن بتواند از نظر علمی به مراتب عالی دست یابد در صورتی این تلاش و مجاهدت علمی او پر ثمر و با خیر و برکت خواهد شد که بتواند از علم الهی خود که آموخته در راستای هدایت مردم و اشاعه و گسترش مذهب بر حق تشیع در جامعه استفاده برد.

اگر طلبه و روحانی از مردم فاصله بگیرد و حجره نشین شود و خود را تافته جدا بافته بداند، در برابر انحرافات و تباهی مردم و جامعه و دور شدن مردم از روحانیت و تسلط دشمنان اسلام بر جامعه و اذهان مردم مسئول خواهد بود و باید که فردای قیامت در محکمه عدل الهی جوابگو باشد!

پیامبر اسلام و فرزندان پاک و مطهرش همیشه با مردم و در میان مردم بودند و با آنان و چون ایشان زندگی می کردند. پیامبر و ائمه علیهم السلام با مردم هم غذا می شدند، نماز می خواندند، جهاد می رفتند، در غم و شادی همراه مردم بودند، به خانه های آنان می رفتند و مهمانشان می شدند، مردم به خانه های ایشان آمد و شد داشتند و بر سفره کرم ایشان می نشستند و ....

با مردم بودن طلاب، منشاء خیر و برکت های فراوانی برای مردم و جامعه و اسلام و حوزه های مقدس علمیه و روحانیت است که به برخی از آن ها اشاره می کنم:

1-درک شرایط و نیازهای جامعه:

روحانی و طلبه، طبیب روح و روان مردم و گره گشای کارهای گره خورده مردم هستند. مردم از دیرباز برای تسکین درد و آلام خویش به ایشان مراجعه می کنند و روحانیت را محرم اسرار خود می دانند.

روحانی برای تاثیر گذاری بر مردم و انجام رسالت تبلیغی خود به نحو احسن باید بتواند زندگی مردم و شرایط جامعه را به درستی بشناسد و درک کند.

به طور مثال: روحانی ای که بخواهد سخنرانی مفیدی برای مردم جامعه و منطقه خود داشته باشد و یا کتابی کارگشا برای مردمش بنویسد، اگر نتواند نیاز امروز مردم جامعه اش را بشناسد و درک درستی از شرایط فعلی جامعه نداشته باشد، مطالبی بیان می کند و می نویسد که سود چندانی برای مردم و جامعه نخواهد داشت و دردی از آنان درمان نمی کند.

یکی از مشکلات و گرفتاری های امروز مردم جامعه ما، ازدواج جوانان است. به دلیل باب شدن رسوم غلط و توقعات بی جا بسیاری از خانواده ها نمی توانند برای ازدواج جوانانشان اقدام چندانی انجام دهند، از این رو بسیاری از جوانان علی رغم میلشان نمی توانند رو به ازدواج آورند و به همین جهت است که مشکلات بسیاری برای این گونه جوانان و خانواده هایشان و جامعه و کشور ایجاد شده است .

این جاست که یک طلبه به عنوان مددکار مردم باید وارد کارزار شده و با بیان و قلم خویش مردم را نسبت به عواقب تلخ این رسوم غلط و توقعات نابجا آگاه سازد و به ارشاد مردم پردازد و از قدرت معنوی خود در میان مردم برای برداشتن موانع ازدواج و منسوخ ساختن این رسوم غلط و پایین آوردن توقعات مردم استفاده کند تا به وظیفه و رسالت طلبگی خود عمل نموده باشد.

2-دریافتن خواسته های مردم از روحانیت:

یک شرکت موفق برای ادامه یافتن موفقیت هایش باید خواسته های مشتریانش را به خوبی بشناسد و مطابق با آن خواسته ها و توقعات محصولات خود را به مردم عرضه بدارد.

روحانیت برای ادامه دادن به حکومت بر دل های مردم و حفظ و حراست از کیان اسلام باید خواسته های مردم از روحانیت را به درستی بشناسد و خواسته های بر حق مردم را بر آورده سازد.مردم از طلاب و روحانیون می خواهند که با آنان و در کنارشان باشند .

3-جذب مردم به روحانیت :

این که مردم در جامعه ببینند، روحانیون و طلاب در جامعه همانند آنان و در کنار آنان زندگی می کنند و هم چون آنان در صف نانوایی می ایستند، سوار اتوبوس و تاکسی می شوند، پارک می روند، کتابخانه می روند و ... مجذوب روحانیت و حوزه های مقدس علمیه خواهند شد.

این که مردم ببینند، روحانیت همانند آنان و در کنار آنان در جامعه زندگی می کند و روزگار می گذراند و هم چون آنان با مشکلات و ناملایمتی های روزگار دست و پنجه نرم می کند، به دیده تحسین و احترام به روحانیون و طلاب می نگرند.

4-هدایت مردم:

طلاب و روحانیون از آن جا که ادامه دهنده راه پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله هستند باید چون پیامبر، طبیب دوار باشند. لازمه طبیب دوار بودن با مردم و همراه آنان بودن است. باید با مردم و در میان جامعه بود و از فرصت های پیش آمده و موجود برای اشاعه و گسترش و ترویج فرهنگ اسلامی بیشترین استفاده را برد.

این نهایت هنرمندی یک طلبه است که از هر فرصتی برای تبلیغ و گسترش مذهب بر حق جعفری استفاده نماید و به رسالت خود به بهترین شکل عمل نماید.

می توان در ایستگاه اتوبوس منتظر آمدن اتوبوس بود و از این چند دقیقه برای تبلیغ معارف بی بدیل تشیع استفاده برد.

5-بی تاثیر کردن تلاش دشمنان:

دشمنان قسم خورده و مکار شیعه و مردم ایران اسلامی تمام توان خود را برای منحرف ساختن مردم و دور نمودن آنان از اسلام و جدا ساختن آنان از روحانیت به کار بسته اند.

شبکه های تلویزیونی ماهواره ای به مدد پول های فراوان حامیان مالی غربی خود به صورت شبانه روزی در پی اثر گذاری بر مردم ایران و منحرف نمودن مردم و دور ساختن آنان از خدا و معنویت و روحانیت هستند. با افسوس فراوان، آنان تا حد زیادی توانسته اند بر جامعه اسلامی ما اثر منفی گذارند و بین مردم و روحانیت فاصله ایجاد کنند.

روحانیت نباید اجازه دهد که دشمنان اسلام و ایران اسلامی بتوانند به اهداف شوم و پلیدشان دست یابند. آن گاه که ما طلاب در بین مردم و با مردم و درکنار آنان و در جامعه باشیم می توانیم بسیاری از تلاش های دشمنان را بی اثر کنیم و نقشه های آنان را نقش بر آب سازیم.


تهیه وتولید:مهدی صدری-گروه حوزه علمیه تبیان