تبیان، دستیار زندگی
در شماره گذشته این مقاله به بررسی جنبه های اعجاز گونه لفظ جلاله الله در برخی آیات قرآن پرداختیم و در این مقاله نیز اعجاز این واژه را در سایر ایات بررسی می كنیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعجاز عددی حروف لفظ جلاله الله 2

قرآن و آسمان


در شماره گذشته این مقاله به بررسی جنبه های اعجاز گونه لفظ جلاله الله در برخی آیات قرآن پرداختیم و اینك ادامه مطلب را از نظر می گذرانیم.


هو الله

الله

یکی ازآیات عمیق قرآن دراواخرسوره حشراست که درآن خداوند سبحان خویش رامی شناساند : (هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُۆْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ) [الحشر: 59/23]،

این شناساندن خدا وصفات وقدرت او با کلمات است ، اما اعداد راسخن وبلاغت خاص خود است .آیات را درجدولی با تعداد حروف الف ولام وهاء بدینگونه می نوبسیم :

هواللهالذیلاالهالاهوالملكالقدوس
142233132

السَّلَمُ

الْمُۆْمِنُ

الْمُهَیْمِنُ

الْعَزِیزُ

الْجَبَّارُ

الْمُتَکَبِّرُ

323232

سُبْحَنَ

اللَّهِ

عَمَّا

یُشْرِکُونَ

4010

عددی که به دست می آید بر7 بخشپذیر است :

0140232323231332241 = 7 × 20033189033047463

نتیجه شمارش حروف لفظ جلاله (الف ولام وهاء) درآیه مذکور درجدول زیر آمده است :

حرف الفحرف لام

حرف هاء

17186

61817 = 7 × 8831

این نظم بارها درکتاب خدا تکرار می شود ورسم الخط آن خود نکاتی دارد مثلا کلمه (السلام) بدون ألف نوشته شده : (السَّلَم) درحالی که ازکلمه (الجَبَّار) الف حذف نشده است چراکه حذف آن موج خلل درنظم می شد این موضوع برای کلمه (سبحان) که دربدون ألف (سُبْحَنَ)، نیز صادق است. آیا این رسم الخط تصادفی است ؟ (قابل توجه کسانی که طرفدار رسم الاملاء برای قرآن هستند اما نمی گویند چطور در فارسی نمی توان واو را از کلمات خواهذ وخواهش و .... حذق کرد واملایی نوشت اما برای قرآن می توان حیوة را حیاة و سبحن را سبحان نوشت؟ و هلم جرا)

خداوند تعالى درآیه بعد درمورد خویش می فرماید: (هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ) [الحشر: 59/24]. اسم (الخالق) بدون الف (الخلق)، مانند (السماوات) که (السموت) نوشته شده ولی اسم (البارئ) با الف،واین برای حفظ نظم عددی به قرار زیراست :

هُوَ

اللَّهُ

الْخَلِقُ

الْبَارِئُ

الْمُصَوِّرُ

لَهُ

الْأَسْمَاء

الْحُسْنَى

یُسَبِّحُ

143322420

لَهُ

مَا

فِی

السَّمَوَتِ

وَ

الْأَرْضِ

وَ

هُوَ

الْعَزِیزُ

الْحَکِیمُ

210203012

2

عدد حاصل بر7 بخشپذیراست : 2210302012024223341 = 7 × 15757430289174763

وحدانیت خدا

خداوند عزَّ وجلَّ در مورد وحدانیت خویش می فرماید : (إِنَّنِی أَنَا اللهُ لا إِلَهَ إلاّ أنَا) [طه: 20/14]، این هفت کلمه می گوید که انه لا إله إلا الله، و از عجائب این کلمات آن است که خدای الله تعالى حروف اسمش در آن را با نظم مرتبط با 7 احکام بخشیده است.جدول زیر ارتباط آیه با حروف لفظ جلاله رانشان می دهد:

الله

إِنَّنِی

أَنَا

اللهُ

لا

إِلَهَ

إلاّ

أنَا

1242332

عدد حاصل ازتوزیع حروف لفظ جلاله (الله) درکلمات 7 گانه ازمضربهای 7 می باشد :

2332421 = 7× 333203

حتى حروف کلمات این بخش نظمی مرتبط با عدد 7 دارد:

إِنَّنِی

أَنَا

اللهُ

لا

إِلَهَ

إلاّ

أنَا

4342333

عدد حاصل از نص 7 حرفی خود از مضربهای 7 می باشد: 3332434 = 7× 476062

اگراین نص را دو بخش کنیم می یابیم که :

1 ـ بخش نخست از خدای تعالى سخن می گوید: (إِنَّنِی أَنَا اللهُ).

2 ـ بخش دوم از وحدانیت خدای تعالى سخن می گوید: (لا إِلَهَ إلاّ أنَا).

و عجیب آنکه تناسب 7 تایی برقرار است:

إِنَّنِی

أَنَا

اللهُ

434

عدد حروف بخش نخست ازمضربهای هفت است : 434 = 7 × 62

ودرمورد بخش دوم نیز چنین است :

لا

إِلَهَ

إلاّ

أنَا

2333

عدد 3332 مضربی از هفت است : 3332 = 7× 7 × 68

خواننده گرامی توجه فرمایید که بخش نخست از خدای تعالى سخن می گوید (إِنَّنِی أَنَا اللهُ) و عدد نمایانگر حروفش تنها یک بارمضرب 7 می باشد اما بخش دوم که سخن ازوحدانیت خدای تعالى (لا إِلَهَ إلاّ أنَا) دارد دو بار بر7 تاکید دارد . چراکه برخی خدا راقبول دارند و مشکل آنها درتوحید (یکی دانستن) خداست. حال می پرسیم:

آیا بزرگترین نویسندگان جهان می تواند چنین کتابی بنویسد که نظمی عدی وچنین دقیق داشته باشد؟ آیا اگر تمام دانشمندان جهان با وسایل و رایانه های شان گرد هم آیند می توانند کتابی چنین بیافرینند؟

تعدد نظم عددی دریک آیـه

خدای سبحان در وصف قدرت و دقّت صنع و تصویرگری خویش می فرماید: (هُوَ الَّذِی یُصَوِّرُکُمْ فِی الأَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ) [آل عمران: 3/6]. این آیه از آیات خالق عزّ وجل و مجموعه ای ازکلمات و حروف، که هریک به مقدار و میزان وحساب دقیق بکار رفته است. یادآور می شویم که این آیه در سوره آل عمران است که با (الـم) آغاز می شود و خواهیم دید که بین این حروف مقطعه علاوه برحروف اسم (الله) ارتباطی شگفت آور وجود دارد.

توزیع حروف (الـم)

کلمات آیة راباتوجه به تعداد حروف (الـم) درهرکلمه می نویسیم:

هُوَ

الَّذِی

یُصَوِّرُکُمْ

فِی

الأَرْحَامِ

کَیْفَ

یَشَاءُ

0210501

لاَ

إِلَـهَ

إِلاَّ

هُوَ

العزیز

الْحَکِیمُ

223023

عدد حاصل از مضربهای 7 می باشد : 3203221050120 = 7 ×457603007160

وحتی اگرعدد را برعکس هم بنویسیم این حالت مشاهد می شود :

0210501223023 = 7 × 30071603289

نکته دیگر آنکه شمارحروف الف ولام ومیم دراین آیه ازمضربهای هفت است :

الله

2 + 1 + 5 + 1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 = 21 = 7 × 3

این نتایج شگفت آوردرمورد حروف لفظ جلاله (الله) هم دیده می شود.

توزیع حروف اسم (الله)

کلمات آیه را با تعداد حروف لفظ جلاله (الله) درآنها می نویسیم :

هُوَ

الَّذِی

یُصَوِّرُکُمْ

فِی

الأَرْحَامِ

کَیْفَ

یَشَاءُ

1200401

لاَ

إِلَـهَ

إِلاَّ

هُوَ

الْعَزِیزُ

الْحَکِیمُ

233122

عدد حاصل بر7 بخشپذیراست : 2213321040021 = 7 × 316188720003

وعجیب آنکه اگرعدد رابرعکس هم بنویسیم چنین است :

1200401233122 = 7 × 171485890446

و نکته دیگرآنکه شمارحروف الف ولام وهاء دراین آیه هم 21 حرف یعنی 7 × 3 می باشد، کما ابنکه عدد حروف آیة 49 است : 49 = 7 × 7

الله

وپاک ومنزه است آنکه این ارقام را احصاء فرمود . آیه از قدرت آفریدگارهفت آسمان سخن می گوید و شمار حروفش هفت درهفت (49) است و شمارحروف (الـم) ازمضربهای هفت وتوزیع این حروف نیز ازمضربهای هفت است چه آن راازراست به چپ بنویسیم وچه برعکس .سپس شمارحروف اسم (الله) نیز ازمضربهای هفت وتوزیع این حروف نیز ازمضربهای هفت است چه آن راازراست به چپ بنویسیم وچه برعکس ‎، آیا این تناسب تصادفی است؟

نویسنده: محمد هادی مؤذن جامی

شبكه تخصصی قرآن تبیان