تبیان، دستیار زندگی
خیلی تعجب كردم و گفتم:« این كتاب هزاران بار چاپ شده و مشكل ندارد.» ولی موافقت نكردند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعطای مجوز برای كتاب دیوان حافظ!


خیلی تعجب كردم و گفتم:« این كتاب هزاران بار چاپ شده و مشكل ندارد.» ولی موافقت نكردند

دیوان حافظ

كتاب فروشی نقل می كرد، روزی برای تجدید چاپ كتاب دیوان حافظ به شهربانی رفتم، گفتند:« برو و یك ماه دیگر بیا.»

خیلی تعجب كردم و گفتم:« این كتاب هزاران بار چاپ شده و مشكل ندارد.» ولی موافقت نكردند.

بعد یك ماه كه دوباره رفتم، دیدم روی همه صفحات مهر «روا» خورده به جز یك صفحه كه بیت زیر در آن چاپ شده بود:

رضا به داده بده و زكرم جبین بگشای

كه برمن و تو در اختیار نگشادست

می گفتند چون رضا اسم اعلیحضرت است آن را بردار و كلمه ای دیگری بجای آن بگذار؛ مثلا « حسن به داده بده»، « تقی به داده بده»، «نقی به داده بده!!»

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - خاطرات حجت الاسلام محمد تقی فلسفی، ص 353