تبیان، دستیار زندگی
مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور از واگذاری 15 بنای تاریخی به صورت اجاره با اختصاص کاربری های گردشگری، فرهنگی و تجاری در استان های مختلف کشور به بخش خصوصی خبر داد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

واگذاری 15 بنای تاریخی به بخش خصوصی


مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور از واگذاری 15 بنای تاریخی به صورت اجاره با اختصاص کاربری های گردشگری، فرهنگی و تجاری در استان های مختلف کشور به بخش خصوصی خبر داد.


واگذاری 15 بنای تاریخی به بخش خصوصی

این بناها در حالی واگذار می شود که سال گذشته قرار بود به گفته مدیرعامل پیشین صندوق احیا 270 بنای تاریخی از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شود که این موضوع به دلیل مشکلات حقوقی، نوع روش واگذاری و مشمول شدن صندوق احیا در فهرست واگذاری به بخش خصوصی هنوز محقق نشده است.

به گفته احسان ایروانی با رفع مشکلات حقوقی و حذف شیوه مشارکتی، واگذاری 15 بنای تاریخی با روش اجاره قطعی است که شروع واگذار آن از اواخر مرداد بتدریج از طریق مزایده آغاز شده است.

قرار است کاروانسرای پیام در آذربایجان شرقی، کاروانسرای میان دشت، کاروانسرای ده نمک، قصر بهرام و خانه محمدیه در سمنان، کاروانسرای دودهک در استان مرکزی، حمام حاج محله در همدان، گرند هتل و خانه تنکابنی در قزوین، خانه منوچهری، خانه آقاجان نسب و خانه نجفی در مازندران، خانه محتشم در شیراز، حمام خان در کردستان و خانه افضل در خوزستان با کاربری های گردشگری، فرهنگی و تجاری به بهره برداران واگذار شود.

مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور درباره تحقق نیافتن واگذاری ها در سال گذشته به جام جم، گفت: بزرگ ترین مانع موجود در فرآیند فعالیت های صندوق احیا برای واگذاری، قرار گرفتن نام صندوق احیا در فهرست شرکت های مشمول خصوصی سازی است که البته این تصمیم با ماهیت حاکمیتی این موسسه که درآمدزا نیست انطباق نداشته و فعالیت های اساسی آن را مختل کرده است.

اگر شان اثر و ارزش تاریخی و فرهنگی آن در نوع کاربری دیده شود و تمام ضوابط و احتیاط های جانبی رعایت شود، می توان گفت احیا و مرمت آن با واگذاری هایی که صورت می گیرد، می تواند از متروکه شدن و تخریب بنا جلوگیری کند

به گفته برخی از کارشناسان میراث فرهنگی و فعالان بخش خصوصی، واگذاری بناهای تاریخی برای کاربری های اقامتی، پذیرایی و فرهنگی با رعایت شیوه های حفاظت و نگهداری از بناهای تاریخی در زمان بهره برداری می تواند باعث حفظ بنا شده و منافع اقتصادی نیز در پی داشته باشد، اما این امر مستلزم مشارکت دولت در احیا و مرمت این نوع ابنیه است.

رضا محمدی، کارشناس در این باره گفت: اگر شان اثر و ارزش تاریخی و فرهنگی آن در نوع کاربری دیده شود و تمام ضوابط و احتیاط های جانبی رعایت شود، می توان گفت احیا و مرمت آن با واگذاری هایی که صورت می گیرد، می تواند از متروکه شدن و تخریب بنا جلوگیری کند.

بخش هنری تبیان

منبع: روزنامه جام جم/ سیما رادمنش