تبیان، دستیار زندگی
فكر زیادی كردند. بعد فرمودند سوء قصد فروردین چهارسال قبل هم از كمونیست های انگلیسی سرچشمه می گرفت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شاه:ضارب من،عاشق بود!


فكر زیادی كردند. بعد فرمودند سوء قصد فروردین چهارسال قبل هم از كمونیست های انگلیسی سرچشمه می گرفت.

شاه

فرمودند پسره كه سوء قصد كرد{در جریان ترور در دانشگاه تهران} معشوق دختر باغبان سفارت انگلیس بود. عرض كردم می دانم ولی گمان نمی كنم اگر آن ها بخواهند كاری بكنند این همه احمق باشند. ولی در این كه آن روزها امریكا و انگلیس اعتقادی به دستگاه شاهنشاه نداشتند تردیدی نیست ولی آیا فكر نمی فرمایید كه عمل مربوط به سپهبد رزم آرا رئیس ستاد وقت بود؟

زیرا او تنها كسی بود كه آن روز در دفتر كار خودش مانده بود و ناصر قشقایی هم پیش او نشسته بود. شاهنشاه تكذیب نفرمودند. فكر زیادی كردند. بعد فرمودند سوء قصد فروردین چهارسال قبل هم از كمونیست های انگلیسی سرچشمه می گرفت.

عرض كردم حالا كه یقین می دانم نه امریكا و نه انگلیس طالب از بین رفتن شاهنشاه نیستند چون در حقیقت گور خودشان را می كنند و تنها مملكت ثابت این منطقه را هم خراب می كنند. فرمودند درست می گویی این یك تصادف بود.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منبع: یادداشت های امیر اسدالله علم ؛ متن كامل ،جلد اول ، انتشارات مازیار- انتشارات معین ، چاپ ششم ، 1385صفحه 349