تبیان، دستیار زندگی
کسی آدم های دروغگو را دوست ندارد. مردم از آدم های دروغگو بدشان می آید. خود دروغگوها هم همیشه نگرانند که مبادا دروغگویی شان معلوم بشود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گردن راستگو چهار وجب است
راستگو

کسی آدم های دروغگو را دوست ندارد. مردم از آدم های دروغگو بدشان می آید. خود دروغگوها هم همیشه نگرانند که مبادا دروغگویی شان معلوم بشود. همیشه می ترسند که مبادا دیگران بفهمند که آن ها دروغ می گویند. وقتی هم که دیگران از دروغ آنان با خبر می شوند، از خجالت، صورت شان قرمز می شود.

امّا آدم های راستگو، همیشه راحت و آسوده اند؛ زیرا به کسی دروغ نمی گویند تا بترسند یا خجالت بکشند. به قول یک ضرب المثل معروف، «گردن راستگو چهار وجب است».

البته گردن راستگو هم به اندازه ی گردن بقیه ی مردم است؛ اما این ضرب المثل می خواهد بگوید که آدم های راستگو، هیچ نگرانی و ترسی ندارند. آن ها حرفی نمی زنند که به خاطر گفتن آن خجالت بکشند. آن ها چون همیشه راست می گویند، مردم هم به آنان احترام می گذارند.

همه، آن ها را دوست دارند و حرف هایشان را باور می کنند. راستگوها آن قدر راحت و عزیز و محترم اند که انگار به خاطر این خوشبختی، گردنشان از بقیه بلندتر است. انگار که گردن آن ها چهار وجب است.

آن قدر شاد و آسوده اند که انگار به خاطر این همه شادی، گردشان از دیگران درازتر است. خدا کند که من و تو هم همیشه راست بگوییم. خدا کند که گردن من و تو هم چهار وجب باشد.

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع: شهر ضرب المثل ها

مطالب مرتبط:

اگرقاطرکسی را رم ندهی، کسی با توکاری ندارد

از خر شیطان پیاده شو

ضرب المثل گدا به گدا رحمت به خدا

آن یک تار مو

شتر دیدی ندیدی

ضرب المثلِ خر کریم را نعل کردن!

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.