تبیان، دستیار زندگی
در هر معما، هر حرف معادل یکی از ارقام 1 تا n است که n تعداد حروف در هر معما است. به کمک عبارت های ریاضی که در هر معما داده شده مقدار هر یک از حروف را پیدا کنید. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی و درک مطلب ریاضی در سه مرحله

در هر معما، هر حرف معادل یکی از ارقام 1 تا n است که n تعداد حروف در هر معما است. به کمک عبارت های ریاضی که در هر معما داده شده مقدار هر یک از حروف را پیدا کنید. دقت کنید حروف متفاوت نمی توانند مقدار برابر داشته باشند.

به مثال حل شده زیر دقت کنید:

بازی و درک مطلب ریاضی(1)

 بازی و درک مطلب ریاضی(2)

بازی و درک مطلب ریاضی(3)


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: حمید رضا زیارتی باهر

تنظیم: مریم فروزان کیا