تبیان، دستیار زندگی
جناب آقای مسعود پارسافر، یكی دیگر از كاربران خلاق و هنرمند تبیانی هستند. كارشناس ارشد نقاشی، كاردانی هنرهای تجسمی، عضو انجمن علمی پژوهشی هنرهای تجسمی ایران و تدریس در دانشكده‌ها، مدارس و كانون‌های هنری را می‌توان به عنوان بخشی از خصوصیات ایشان ذكر كرد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سعید سخایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقاشی‌های هنرمند تبیانی

مسعود پارسافر. از مجموعه ی تجلی خیال. تركیب مواد


جناب آقای مسعود پارسافر، یكی دیگر از كاربران خلاق و هنرمند تبیانی هستند. كارشناس ارشد نقاشی، كاردانی هنرهای تجسمی، عضو انجمن علمی پژوهشی هنرهای تجسمی ایران و تدریس در دانشكده‌ها، مدارس و كانون‌های هنری را می‌توان به عنوان بخشی از خصوصیات آقای پارسافر ذكر كرد. سایر ویژگی‌های ایشان را نیز می‌توانید در وبلاگ شخصی این كاربر هنرمند مطالعه كنید.


 • مسعود پارسافر. از مجموعه ی گلها. تركیب مواد.
  مسعود پارسافر. از مجموعه ی گلها. تركیب مواد.
 • مسعود پارسافر. از مجموعه تجلی خیال. تركیب مواد.
  مسعود پارسافر. از مجموعه تجلی خیال. تركیب مواد.
 • مسعود پارسافر. از مجموعه تجلی خیال. تركیب مواد.
  مسعود پارسافر. از مجموعه تجلی خیال. تركیب مواد.
 • مسعود پارسافر. از مجموعه ی تجلی خیال. تركیب مواد.
  مسعود پارسافر. از مجموعه ی تجلی خیال. تركیب مواد.
 • مسعود پارسافر. از مجموعه ی تجلی خیال. تركیب مواد.
  مسعود پارسافر. از مجموعه ی تجلی خیال. تركیب مواد.
 • مسعود پارسافر. از مجموعه ی گردش. گواش روی كاغذ.
  مسعود پارسافر. از مجموعه ی گردش. گواش روی كاغذ.
 • مسعود پارسافر. از مجموعه ی گردش. گواش روی كاغذ.
  مسعود پارسافر. از مجموعه ی گردش. گواش روی كاغذ.
 • مسعود پارسافر. از مجموعه ی گردش. تركیب مواد.
  مسعود پارسافر. از مجموعه ی گردش. تركیب مواد.
 • مسعود پارسافر. از مجموعه ی گلها. تركیب مواد
  مسعود پارسافر. از مجموعه ی گلها. تركیب مواد
 • مسعود پارسافر. از مجموعه گلها. تركیب مواد.
  مسعود پارسافر. از مجموعه گلها. تركیب مواد.
 • مسعود پارسافر. از مجموعه ی گلها. تركیب مواد.
  مسعود پارسافر. از مجموعه ی گلها. تركیب مواد.
 • مسعود پارسافر. از مجموعه ی گلها. تركیب مواد.
  مسعود پارسافر. از مجموعه ی گلها. تركیب مواد.
 • مسعود پارسافر. از مجموعه ی گلها. تركیب مواد.
  مسعود پارسافر. از مجموعه ی گلها. تركیب مواد.
 • مسعود پارسافر. از مجموعه ی ایران. عنوان اثر: مجنون. تركیب مواد.
  مسعود پارسافر. از مجموعه ی ایران. عنوان اثر: مجنون. تركیب مواد.
 • مسعود پارسافر. از مجموعه ی ایران. عنوان اثر: عدالت. تركیب مواد.
  مسعود پارسافر. از مجموعه ی ایران. عنوان اثر: عدالت. تركیب مواد.
 • مسعود پارسافر. از مجموعه ایران. عنوان اثر: عبرت. تركیب مواد.
  مسعود پارسافر. از مجموعه ایران. عنوان اثر: عبرت. تركیب مواد.


باشگاه كاربران تبیان - برگرفته از: وبلاگ شخصی مسعود پارسافر

مجموعه مقالات مرتبط در:

كاربران برتر تبیان