تبیان، دستیار زندگی
اللهیاری دبیر پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی گفت: مهلت فراخوان پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی تمدید شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تمدید فراخوان پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی

تمدید فراخوان پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی


فراخوان پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی تا پنج شنبه 7 شهریور تمدید شد.


اللهیاری دبیر پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی گفت: مهلت فراخوان پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی تمدید شد.

متقاضیان شرکت در پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی می توانند تا پنج شنبه هفتم شهریور ماه برای ثبت نام و تکمیل مستندات در این دوره از جشنواره جوان خوارزمی اقدام کنند.

وی افزود: متقاضیان شرکت در پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی می توانند تا پنج شنبه هفتم شهریور ماه برای ثبت نام و تکمیل مستندات در این دوره از جشنواره جوان خوارزمی اقدام کنند.


منبع: خبرگزاری فارس

بخش سفیران تبیان