تبیان، دستیار زندگی
استادیوم فوتبال بانوان به زودی آغاز می شود به دنبال دستور رییس سازمان تربیت بدنی ، اجرا و آماده سازی زمین اختصاصی فوتبال بانوان در اولویت برنامه های مجموعه ورزشی آزادی قرار گرفت. به گزارش ایسنا  ، پروژه ی احداث ضربتی اس...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طرح ضربتی ساخت استادیوم فوتبال بانوان به زودی آغاز می شود

به دنبال دستور رییس سازمان تربیت بدنی ، اجرا و آماده سازی زمین اختصاصی فوتبال بانوان در اولویت برنامه های مجموعه ورزشی آزادی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا  ، پروژه ی احداث ضربتی استادیوم فوتبال بانوان در چند فاز اجرا می شود كه محصور شدن زمین ، روشنایی ، رختكن و سرویس های بهداشتی در فاز اول پروژه انجام خواهد شد .

تاكنون برای بررسی منابع و اجرای ضربتی این طرح جلسات متعددی با حضور مدیران ، معاونان و مشاوران طرح جامع مجموعه ورزش آزدای برگزار شده است .