تبیان، دستیار زندگی
رییس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان وتربیت دبیر شهید رجایی طی برنامه ای زمانبندی شده از دوم الی دهم شهریور ماه 92 خبر داد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برگزاری مصاحبه داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان وتربیت دبیر شهید رجایی 2 الی 10 شهریور ماه 92

برگزاری مصاحبه داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان وتربیت دبیر شهید رجایی 2 الی 10 شهریور ماه 92


رییس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان وتربیت دبیر شهید رجایی طی برنامه ای زمانبندی شده از دوم الی دهم شهریور ماه 92 خبر داد .


به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،  اسدالله اسدی گرمارودی ضمن بیان مطالب فوق افزود : اسامی معرفی شدگان طی اطلاعیه ای از روز پنج شنبه 31/5/92 در سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی  www.Sanjesh.org درج خواهدشد

وی اضافه کرد : معرفی شدگان مکلفند به منظور شرکت در مراحل مصاحبه، معاینه و مراحل مختلف گزینش، براساس برنامه زمان بندی اعلام شده در اطلاعیه مذکور به پردیس های تعیین شده طبق استان بومی اعلام شده داوطلب، شخصا مراجعه نمایند .

اسدی گرمارودی تصریح کرد : بدیهی است عدم حضور داوطلبان و یا عدم شرکت درهریک از مراحل مختلف مصاحبه در موعد مقرربه هردلیل  به منزلة انصراف تلقی می گردد.

اسامی معرفی شدگان طی اطلاعیه ای از روز پنج شنبه 31/5/92 در سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.Sanjesh.org درج خواهدشد.

وی در ادامه اضافه کرد : از مجموع 207687 نفر که مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه فرهنگیان وتربیت دبیر شهید رجایی شده بودند ، حدود44780 نفر زن و حدود 17800   نفرمرد اقدام به  انتخاب رشته کرده اند که نفرات برتر از سوی سازمان سنجش به آموزش و پرورش اعلام و توسط ادارات کل آموزش و پرورش هر استان با همکاری پردیس های دانشکاه فرهنگیان آن استان برای مصاحبه وگزینش اقدام خواهد شد.

لازم به ذکراست ؛  ازبین معرفی شدگان 2 برابر ظرفیت ، حدود   8300 نفرزن و 12300 نفر مرد مورد نیاز می باشد که از بین  واجدین شرایط پذیرش خواهند شد .

رییس مرکز برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی  وزارت آموزش و پرورش افزود : به منظور ارتقای کیفیت ورود ی های امسال، مقرر گردید پذیرفته شدگان از بین داوطلبانی صورت گیرد که  حد اقل نمره علمی 6500 وبالاتررا درزیر گروه آزمایشی مربوطه کسب نموده ومعدل کل دوره سه ساله متوسطه آنان  نیز 15 وبالاتر باشد

این گزارش می افزاید :  حداکثر سن  پذیرفته شدگان  22سال تا اول مهر 92 اعلام شده است .


منبع: پورتال وزارت آموزش و پرورش

بخش سفیران تبیان