تبیان، دستیار زندگی
ساخت باد نما برای استفاده در خانه و یا برای انجام برخی آزمایشات در مدرسه بسیار مفید است. با ساخت بسیار ساده ان در این صفحه آشنا شوید
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چطور می توان یک باد نما ساخت؟

باد تاثیر زیادی در زندگی ما دارد. داشتن اطلاعات در مورد باد به ما کمک می کند از نیروی آن استفاده کنیم. یکی از ویژگی های باد جهت آن است. تشخیص جهت باد با وسیله ای به نام باد نما انجام می گیرد.

خود شما می توانید در خانه باد نما داشته باشید و جهت باد را با آن تشخیص دهید.

وسایلی که برای این کار نیاز دارید:

بادنما بسازیممداد با سر پاک کنی
بادنما بسازیمیک چوب باریک کوچک
بادنما بسازیمیک سنجاق ته گرد

بادنما بسازیمیک چوب بلند حدود دو متری

همین طور که می بینید وسایل بسیار ساده هستند. آن ها را تهیه کنید و آماده ساخت باد نما شوید.

روش ساخت:

اول چوب باریک را به صورت به علاوه به مدادی که  سر پاک کنی دارد به وسیله سنجاق ته گرد وصل کنید، به طوری که چوب سر مداد به راحتی دور سنجاق بچرخد. انتهای چوب باریک را با پر یا کاغذ رنگی مشخص کنید. چوب باریک مثل پیکان جهت را نشان خواهد داد. قسمت پر دار ته پیکان است.

این کار برای نشان دادن جهت باد مهم است. مثل شکل زیر:

بادنما بسازیم

سپس این وسیله را به چوب بلندی حدود 2 متر وصل کنید. باد نمای شما آماده است. آن را در فضای باز ببرید و در یک روز بادی آن را امتحان کنید.

بادنما بسازیم

می توانید باد نمای خود را در یک گلدان با خاک سفت قرار دهید و همیشه در فضای باز مثل حیاط خانه یا پشت بام بماند و همیشه از آن استفاده کنید و جهت باد را مشخص کنید.

برای این که بادنمای شما دقیق باشد و حتی جھت  ملایم ترین وزش باد را نیز مشخص کند باید آن را تنظیم کنید.

برای تنظیم باد نما باید:

بادنما بسازیمابتدا باد نما را در دست بگیرید و با سرعت بدوید. اگر باد نما در جھت حرکت شما باشد، در این صورت بادنما درست کار
می کند. یعنی قسمت پر دار یا همان ته پیکان در عقب باشد . نوک پیکان جلو باشد.

بادنما بسازیمبعد در حالت دویدن، به سمت چپ و راست حرکت کنید. بادنما ھمیشه جھت حرکت شما را نشان خواھد داد. یعنی مثلا اگر به سمت راست بپیچید نوک پیکان به سمت راست خواهد چرخید.

بادنما بسازیمو در نهایت باید آن را در حالت تعادل نگه دارید.

در این صورت نوک پیکان، ھمیشه به سمت بالا خواھد بود، ولی باید با افزودن وزن به نوک پیکان آن را به شکل افقی در آورید. برای افزودن وزن به نوک پیکان می توانید از سنجاق ته گرد یا گیره کاغذ و یا از نوار چسب استفاده کنید.

بدین ترتیب بادنمای شما کاملاً آماده استفاده است.

یکی از کاربرد های باد نما هنگام هوا کردن بادبادک است.

بادنما بسازیم

ھنگام به پرواز در آوردن بادبادک با استفاده از بادنمایی که ساخته اید جهت باد را مشخص کنید. برای به پرواز درآوردن بادبادک در کدام جھت باید بدوید؟

باید بگوییم که دویدن شما باید در جھتی باشد که بادنما نشان می دھد.( چرا؟)

از باد نمایی که ساخته اید در آزمایش های مختلف استفاده کنید و از آن لذت ببرید....


پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه و تنظیم: سارا یعقوبیان