تبیان، دستیار زندگی
سازمان سنجش فهرست منابع درسی آزمون سال ۹۳ را منتشر کرد. به گفته توکلی، مشاور سازمان سنجش، این منابع بدون هیچ تغییری در مقایسه با پارسال در کنکور سال آینده نیز استفاده می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برای کنکور 93 چه منابعی را مطالعه کنیم؟

برای کنکور ۹۳ چه منابعی را مطالعه کنیم؟


سازمان سنجش فهرست منابع درسی آزمون سال 93 را منتشر کرد. به گفته توکلی، مشاور سازمان سنجش، این منابع بدون هیچ تغییری در مقایسه با پارسال در کنکور سال آینده نیز استفاده می شود.


دروس عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی: ادبیات فارسی (2) سال دوم برای تمام رشته‌ ها، ادبیات فارسی (3) سال سوم، برای تمام رشته‌ ها به جز علوم انسانی، زبان و ادبیات فارسی عمومی، دوره پیش دانشگاهی، برای تمام رشته‌ ها، ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی) سال سوم، ویژه علوم انسانی، زبان فارسی 3 (تخصصی انسانی) سال سوم، ویژه علوم انسانی، زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)، سال سوم، برای تمام رشته‌ های غیر علوم انسانی

دروس عمومی عربی: عربی 2 (غیر علوم انسانی)، سال دوم، برای تمام رشته‌ ها به جز علوم انسانی، عربی 2 (علوم انسانی)، سال دوم، ویژه علوم انسانی، عربی 3 (غیرعلوم انسانی)، سال سوم، برای تمام رشته‌ ها به جز علوم انسانی، عربی 3 (علوم انسانی)، سال سوم، ویژه علوم انسانی

درس های عمومی فرهنگ و معارف اسلامی: قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)، سال دوم، برای تمام رشته‌ ها، قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)، سال سوم، برای تمام رشته‌ ها، معارف اسلامی (دین و زندگی) دوره پیش‌ دانشگاهی، برای تمام رشته‌ ها

دروس عمومی زبان انگلیسی: انگلیسی 3، سال سوم، برای تمام رشته‌ ها، انگلیسی 1 و 2 دوره پیش‌ دانشگاهی، برای تمام رشته‌‌ها

دروس تخصصی گروه علوم ریاضی شامل دروس تخصصی ریاضیات: هندسه 1، سال دوم، آمار و مدل‌سازی، سال دوم، هندسه 2، سال سوم، ریاضیات 2، سال دوم، حسابان، سال سوم، جبر و احتمال، سال سوم، هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش دانشگاهی، حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی، ریاضیات گسسته دوره پیش دانشگاهی

فیزیک: فیزیک 1 و آزمایشگاه سال اول، فیزیک 2 و آزمایشگاه سال دوم، فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی) سال سوم، فیزیک (ویژه ریاضی) دوره پیش دانشگاهی

شیمی: شیمی 2 و آزمایشگاه سال دوم، شیمی 3 و آزمایشگاه سال سوم، شیمی دوره پیش دانشگاهی

دروس تخصصی گروه علوم تجربی برای زمین شناسی: زمین شناسی سال سوم، علوم زمین دوره پیش دانشگاهی

ریاضیات: هندسه 1، سال دوم، ریاضیات 2، سال دوم، آمار و مدل‌سازی، سال سوم، ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی)، سال سوم، ریاضی عمومی 1 و 2، دوره پیش دانشگاهی

زیست‌شناسی: زیست‌شناسی و آزمایشگاه1، سال دوم، زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2، سال سوم، زیست‌شناسی دوره پیش‌ دانشگاهی

فیزیک: فیزیک 1 و آزمایشگاه سال اول، فیزیک 2 و آزمایشگاه سال دوم، فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی) سال سوم، فیزیک (علوم تجربی) دوره پیش دانشگاهی

شیمی: شیمی 2 و آزمایشگاه سال دوم، شیمی 3 و آزمایشگاه سال سوم، شیمی دوره پیش‌ دانشگاهی

دروس تخصصی گروه علوم انسانی - ریاضیات: ریاضیات 1، سال اول، آمار و مدل‌سازی، سال دوم، ریاضی (ویژه علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی)، سال سوم، ریاضی پایه، دوره پیش دانشگاهی

اقتصاد: اقتصاد، سال دوم

زبان و ادبیات فارسی: تاریخ ادبیات ایران و جهان 1، سال دوم، تاریخ ادبیات ایران و جهان 2، سال سوم، آرایه‌های ادبی، سال سوم، ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی دوره پیش دانشگاهی

زبان عربی: عربی 2 (ویژه علوم انسانی)، سال دوم، عربی 3 (ویژه علوم انسانی)، سال سوم، عربی 1 و 2، دوره پیش دانشگاهی

تاریخ: تاریخ ایران و جهان 1، سال دوم، تاریخ ایران و جهان 2، سال سوم، تاریخ‌شناسی،دوره پیش دانشگاهی

جغرافیا: جغرافیای 1، سال دوم، جغرافیای 2، سال سوم، جغرافیا دوره پیش دانشگاهی

علوم اجتماعی: جامعه‌شناسی 1، سال دوم، جامعه‌شناسی 2، سال سوم، علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی نظام جهانی) دوره پیش دانشگاهی

فلسفه: فلسفه سال سوم، فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)دوره پیش دانشگاهی

منطق: منطق سال سوم

روان‌شناسی: روان‌شناسی، سال سوم


منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان