تبیان، دستیار زندگی
ژاك روگ رئیس كمیته بین المللی المپیك نارضایتی خود را از عملكرد وزرای دولت یونان مبنی برعدم رعایت جدول زمانبندی شده اعلام نمود. سخنگوی دولت یونان اظهارداشت برطبق گفته نخست وزیر یونان روند احداث پروژه های مربوط به بازیهای المپ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اهم اخبار المپیك 2004

ژاك روگ رئیس كمیته بین المللی المپیك نارضایتی خود را از عملكرد وزرای دولت یونان مبنی برعدم رعایت جدول زمانبندی شده اعلام نمود.

سخنگوی دولت یونان اظهارداشت برطبق گفته نخست وزیر یونان روند احداث پروژه های مربوط به بازیهای المپیك 2004 آتن طبق برنامه ریزی و جدول زمان بندی شده پیش می رود و تمامی پروژه ها به موقع تحویل داده خواهد شد.

كمیته های ملی المپیكِ كشورهای مختلف ، در زمان برگزاری مسابقات 5460 نفر، 2300 خودرو و 5000 راننده را به خود اختصاص خواهند داد.

تخمین زده می شود كه تعداد بیست میلیون نفر در طی برگزاری بازیهای المپیك آتن به این شهر و مكان های برگزاری بازیها در ونوس، تسالونیكی، پاترا و هراكلیون مسافرت نمایند.

در زمان برگزاری مسابقات شبكه جاده ای آتن با ساخت جاده های جدید و بیش از صد كیلومتر بزرگراه جدید شاهد كاهش ترافیك خواهد بود.

برخی اقدامات زیر بنایی آتن برای المپیك 2004:

- احداث بیش از صد كیلومتر جاده مدرن

- برنامه قابلیت دسترسی مردم و معلولان به حمل ونقل شهری

- توسعه 6/9 كیلومتری در خطوط مترو

- 26 كیلومتر شبكه راه آهن شهری

- 22 كیلومتر راه آهن حومه شهر

چگونگی برنامه های انجمن و وزارت بهداشت درتنظیم سیستم های پیشگیری، اقدامات و طرحهای عملیاتی برای تضمین امنیت بازیهای المپیك بر ضد تهدیدهای شیمیایی، بیولوژیك و رادیو اكتیو در جریان بازیهای المپیك مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

استادیوم فوتبال مورد استفاده برای بازیهای المپیك 2004 تا جولای 2004 تكمیل و به بهره برداری خواهد رسید. این استادیوم گنجایش 32 هزار نفر را خواهد داشت.

730 هزار بلیط به ارزش 50 میلیون یورو به خانواده المپیك شامل كمیته بین المللی المپیك، مقامات فدراسیون های ورزشی و حامیان بازیها اختصاص خواهد یافت.

علاقه مندان می توانند ازتاریخ 12مه 2003 بلیط های مسابقات المپیك آتن را دریافت كنند و بنابراعلام كمیته سازماندهی بازیهای المپیك 2004، مجموعا پنج میلیون وسیصد هزار بلیط صادر خواهد شد.

رئیس كمیته سازماندهی بازیهای المپیك آتن ازدولت یونان خواستار اختصاص مبلغ 733 میلیون یورو جهت تامین نیازهای جدید برنامه های آماده سازی المپیك آتن شده است.

یونان برای بخش امنیتی بین المللی 37 قرار داد امنیتی با 22 كشور جهان امضاء كرده است.

دولت آمریكا در صدد است جهت حفاظت از ورزشكاران آمریكایی در بازیهای المپیك 2004 آتن با بودجه ای قریب به 7/2 میلیارد تدابیر امنیتی سختی را به اجرا گذارد.