تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی،‌ دانش آموزان دوره دبستان با مفهوم جنبش مولکولی در دماهای مختلف آشنا می شوند و می توانند این نتیجه گیری را برای مواد دیگر تعمیم دهند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جنبش مولکولی

در این آموزش تعاملی،‌ دانش آموزان دوره دبستان با مفهوم جنبش مولکولی در دماهای مختلف آشنا می شوند و می توانند این نتیجه گیری  را برای مواد دیگر تعمیم دهند.

تفاوت گرما و انرژی درونی
تفاوت گرما و انرژی درونی

با توجه به حرکت عسل در دماهای مختلف، دانش آموزان به صورت بصری در می یابند که جنبش ذرات در کدام دما بیشتر است.

در پایان دانش آموزان در می یابند که جنبش مولکول ها با افزایش دما، افزایش می یابد.

برای دریافت فایل آموزشی بالا کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان