تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دبستان و راهنمایی با ساختار قارچ های خوراکی آشنا می شوند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساختار قارچ

قارچ

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دبستان و راهنمایی با ساختار قارچ های خوراکی آشنا می شوند.

در پایان دانش آموزان بخش های مختلف یک قارچ را شناخته و با کار هر بخش آشنا می شوند و با پاسخ دادن به سوالات انتهای طرح درس،اطلاعات خود را می سنجند.


مرکز یادگیری سایت تبیان