• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/04/01
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 1 تیر ماه 1382

«طهران + 30»

نمایشگاهی با استفاده از خصوصیت فضای معماری تهران قدیم

گروه هنرمندان «طهران + 30» نمایشگاهی را با موضوع تهران قدیم، در نگارخانه شهر (تهران) برگزار می كند.

به گزارش ایسنا، این نمایشگاه با توجه به ویژگی های بنای باشگاه نویسندگان و هنرمندان شهر و با استفاده از خصوصیت فضای معماری شكل گرفته است.

هنرمندان گروه " طهران + 30 " به گرایش ها، تنوع زبان و گوشه هایی از تاریخ تهران قدیم با نگاهی هنرمندانه پرداخته اند.

این نمایشگاه، اشیاء، اصناف و ویژگیهای معماری تهران قدیم را كه از اهمیت قوم شناسانه و تاریخی كمتری مورد بررسی قرارگرفته است، این بار با بعدی دیگر نشان می دهد.

چیدمان و طراحی متفاوت ، از ویژگی های تازه این نمایشگاه است.

UserName