تبیان، دستیار زندگی
اولین کارگاه تدوین چشم انداز 1404 آموزش و پرورش شهرستان زابل در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اولین کارگاه تدوین چشم انداز 1404 آموزش و پرورش زابل تشکیل شد

اولین کارگاه تدوین چشم انداز 1404 آموزش و پرورش زابل تشکیل شد


اولین کارگاه تدوین چشم انداز 1404 آموزش و پرورش شهرستان زابل در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.


مدیر آموزش و پرورش در این جلسه با اشاره به جایگاه سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش  با چشم انداز 1404 گفت: سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی و سیاست های کلی تحولی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مبنای تدوین سند توسعه آموزش و پرورش شهرستان زابل می باشد.

حسن معزی ایجاد این کارگاه را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظر مساعد فرماندار زابل چهارکارگروه به منظور جلب زمینه همکاری دستگاه های اجرایی برای تحقق آموزش و پرورش تشکیل شده است.

مقرر شده تا خروجی این کارگروه ها در قالب تفاهم نامه های بین آموزش و پرورش و ادارات اجرایی تنظیم و مستند سازی شود.

وی تصریح کرد: مقرر شده تا خروجی  این کارگروه ها در قالب تفاهم نامه های بین آموزش و پرورش و ادارات اجرایی تنظیم و مستند سازی شود.

یادآور می شود در این جلسه فرماندار زابل نیز با تبیین افق 1404 نظام جمهوری اسلامی حرکت  به سمت برنامه نویسی را یک حرکت پویا و نشان از تفکر علمی و خرد جمعی دانست و  حمایت خویش را از تدوین چشم انداز آموزش و پرورش زابل اعلام کرد.


منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان