تبیان، دستیار زندگی
دانش پژوهان گرامی در این جا قصد داریم شما را با پروژه ای جالب آشنا نماییم...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : اعظم اژدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جنبش کشمش ها

دانش پژوهان گرامی چیزهایی که برای انجام این پروژه نیاز دارید به شرح زیر می باشند:

جنبش کشمش هاجنبش کشمش ها
جنبش کشمش ها

1-  مقداری کشمش یا چیزی شبیه وهم وزن آن

2-  مقداری نوشیدنی گازدار

3-  یک شیشه بزرگ

مراحل کار

1-  ابتدا به آرامی نوشیدنی گازدار را در شیشه مورد نظر بریزید.

2-  سپس دانه های کشمش را اضافه کنید.

3-  با دقت به اتفاقاتی که می افتد نگاه کنید.

چه اتفاقی روی می دهد؟

در فرایند تولید نوشیدنی های گازدار، وقتی دی اکسیدکربن را در آب حل می کنند، سروکله اسید کربنیک پیدا می شود. وقتی می گویند این نوشیدنی ها به شدت اسیدی اند، به همین دلیل است. وقتی ماده ای تا این اندازه اسیدی باشد، طبیعتا اگر در کنار مواد قلیایی قرار بگیرد، واکنش های شیمیایی شدیدی ایجاد می کند. خیلی از این نوشابه ها مقادیر زیادی اسید فسفریک و اسید سیتریک هم دارند که شدت اسیدی بودن نوشابه را افزایش می دهد.

صدای فشفشی (fizzing) که باز کردن این نوشابه ها شنیده می شود، به خاطر خروج دی اکسیدکربن از محلول است.

نوشیدنی های گازدار، به علت این که دارای تعداد زیادی دی اکسید کربن هستند که تحت فشار حل می شوند، گازدار می باشند. هنگامی که شما فشار را با باز کردن درب کم می کنید، این دی اکسید کربن از محلول بیرون می آید و به شکل حباب خارج می شود. کشش سطحی حباب ها را له می کند قبل از این که آن ها بتوانند به اندازه کافی پایدار شوند. این بدان معنا است که حباب ها تمایل دارند در لبه آب شکل بگیرند.

نوشیدنی گازدار مقدار زیادی دی اکسید کربن حل شده دارد که به شکل حباب هایی بر سطوحی مانند شیشه و کشمش شکل می گیرد.

جنبش کشمش ها

حباب ها به کشمش ها می چسبند و رشد می کنند. حباب هاشناور می شوند و در نهایت بر وزن کشمش ها غلبه می کنند و آن ها به سمت بالا شناور می سازند.
جنبش کشمش ها
در نهایت حباب ها، کشمش ها را شناور می سازند و آن ها را به سمت بالا حرکت می دهند، تا جایی که حباب ها می ترکند و کشمش ها غرق می شوند.( به سمت پایین حرکت می کنند.)
جنبش کشمش ها

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

کاغذ کروماتوگرافی با برگ ها 

برداشتن لکه از نقره

ساختن ابر در یک بطری