تبیان، دستیار زندگی
کودکان نیز در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور پر شوری داشتند
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس(تهران)

 • حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس
  حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس
 • حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس
  حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس
 • حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس
  حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس
 • حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس
  حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس
 • حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس
  حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس
 • حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس
  حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس
 • حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس
  حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس
 • حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس
  حضور کودکان در راهپیمایی روز جهانی قدس

منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان