تبیان، دستیار زندگی
براساس ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان گروههای درسی متوسطه دوم مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج رتبه دوم را کسب کرد .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گروههای درسی متوسطه دوم مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج رتبه دوم را کسب کرد

گروههای درسی متوسطه دوم مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج رتبه دوم را کسب کرد


براساس ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان گروههای درسی متوسطه دوم مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج رتبه دوم را کسب کرد .


براساس ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان ،ناحیه دو سنندج درگروههای درسی متوسطه دوم در بین 16 شهرستان و منطقه استان کردستان موفق به کسب رتبه دوم شد.

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج این موفقیت را به کلیه فرهنگیان ناحیه به ویژه اعضای گروههای درسی متوسطه دوم تبریک و تهنیت گفت.


منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان