تبیان، دستیار زندگی
اولین مرحله مزایده فضاهای مازاد مدارس دولتی جهت تخصیص به موسسین مراکز پیش دبستانی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی تشکیل شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مزایده فضاهای مازاد مدارس دولتی برای تاسیس مراکز پیش دبستانی

مزایده فضاهای مازاد مدارس دولتی برای تاسیس مراکز پیش دبستانی


اولین مرحله مزایده فضاهای مازاد مدارس دولتی جهت تخصیص به موسسین مراکز پیش دبستانی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی تشکیل شد.


اولین مرحله مزایده فضاهای مازاد مدارس دولتی جهت تخصیص به موسسین مراکز پیش دبستانی در آموزش و پرورش سلماس تشکیل شد.

قریشی مدیر آموزش و پرورش سلماس ضمن اشاره به ضرورت و اهمیت دوره پیش دبستانی در رشد و پیشرفت دانش آموزان دوره ابتدایی و نقش سازماندهی آموزش های قبل از دبستان در رشد اجتماعی و ذهنی کودکان اظهار داشت: باید از تمام ظرفیتهای و امکانات موجود در توسعه مراکز پیش دبستانی و جذب حداکثری نوآموزان بهره جست.

باید از تمام ظرفیتهای و امکانات موجود در توسعه مراکز پیش دبستانی و جذب حداکثری نوآموزان بهره جست.

در ادامه فضاهای مازاد برنیاز در مدارس دولتی، با رعایت تمامی ضوابط و شرایط کامل مزایده به موسسان حقیقی و حقوقی و دارای موافقتنامه اصولی اختصاصی داده شد و در راستای افزایش پوشش تحصیلی و توسعه کمی و کیفی مراکز پیش دبستانی از فضاهای خالی مدارس راهنمایی نیز استفاده شد.

قابل ذکر است دومین مرحله مزایده فضاهای خالی مدارس دولتی جهت تخصیص به موسسین مراکز پیش دبستانی در نیمه اول مرداد ماه اجرا شد.


منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان