سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
حركت در راستای x و y جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. ما با این روش موقعیت و مؤلفه سرعت را برای قسمت‌های الف و ب به دست خواهیم آورد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مجید محسنی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مثالی در حركت دو بعدی

اكنون مطالب بیان شده در درس قبل را در قالب مثال فضاپیمایی بررسی می‌كنیم.

 

فضا پیمایی (شكل مقابل) دارای تندی اوّلیه V0x=22m/s و

شتاب ax=+24m/s٢ می‌باشد.

 

مقادیر مشابهی در راستای y نیز وجود دارد به طوری كهV0y=+14m/s  و ay=+12m/s2 می‌باشد.

 

راستای بالا و راست به عنوان جهت‌های مثبت فرض می‌شوند. پس از گذشت هفت ثانیه مقادیر زیر را به دست آورید: 

الف) x و  Vx        

ب) y و  Vy          

ج) سرعت نهایی (اندازه و جهت)

 

راهنمایی: 

حركت در راستای x و y جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. ما با این روش موقعیت و مۆلفه سرعت را برای قسمت‌های (الف) و (ب) به دست خواهیم آورد. در پایان با تركیب مۆلفه‌های سرعت می‌توان پاسخ قسمت (ج) را به دست آورد.

 

حل: 

الف) اطلاعات مربوط به راستای x را با متغیّرهای مناسب می‌نویسیم.

?=x

ax=+24m/s٢

?=Vx

t=ys

V0x=22m/s

 

مۆلفه x جا به جایی متحرّك را می‌توان به وسیله معادله زیر به دست آورد:

 

مۆلفه x سرعت را نیز می‌توان بدین صورت محاسبه نمود:

 

ب) اطلاعات مربوط به راستای y حركت با متغیّرهای مناسب در زیر آمده است.

y=?

ay=+12m/s2

Vy=?

V0y=+14m/s

t=ys

 

به‌كمك روابطی شبیه بالا می‌توان y و Vy را محاسبه نمود.

 

ج) در تصویر زیر مۆلفه‌های سرعت فضاپیما را در راستای x و y مشاهده می‌كنید.

اندازه V را می‌توان طبق قاعده فیثاغورث به دست آورد.

 

در شكل بالا، جهت بردار سرعت (نسبت به محور x) با  نشان داده شده است و داریم:

 

بنابراین پس از گذشت هفت ثانیه سرعت متحرّك برابر ٢١٠m/s و در جهت ٢٧٠(بالای محور xها) خواهد بود.  


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم:‌ مریم فروزان کیا

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین