تبیان، دستیار زندگی
رئیس آموزش و پرورش شهرستان منوجان در جلسه ستاد پروژه مهر گفت : با برنامه ریزی ستاد پروژه مهر؛ مدارس در اول مهر با شور ونشاط سال تحصیلی 93-1392 را آغاز می نمایند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با برنامه ریزی ستاد پروژه مهر؛ مدارس در اول مهر با شور ونشاط سال تحصیلی جدید را آغاز می نمایند

با برنامه ریزی ستاد پروژه مهر؛ مدارس در اول مهر با شور ونشاط سال تحصیلی جدید را آغاز می نمایند


رئیس آموزش و پرورش شهرستان منوجان در جلسه ستاد پروژه مهر گفت : با برنامه ریزی ستاد پروژه مهر؛ مدارس در اول مهر با شور ونشاط سال تحصیلی 93-1392 را آغاز می نمایند.


علی بیت اللهی رئیس آموزش و پرورش شهرستان منوجان اظهار داشت: آمادگی كامل مدارس برای بازگشائی در اول مهر ماه به نحو بسیار مطلوب از اهداف اصلی پروژه مهر است كه آن هم فقط با همت مدیران مدارس و كاركنان حوزه ستادی میسر خواهد شد.

وی خاطرنشان كرد: كمیته های پنج گانه ستاد پروژه مهر را كمیته تعمیر و تجهیز،تبلیغ و توجیه،سازماندهی نیروی انسانی،تایید صلاحیت و نظارت و ارزیابی و نظارت تشكیل می دهد و هركدام می تواند در شاداب سازی مدارس گام های بلندی بردارد.

كمیته های پنج گانه ستاد پروژه مهر را كمیته تعمیر و تجهیز،تبلیغ و توجیه،سازماندهی نیروی انسانی،تایید صلاحیت و نظارت و ارزیابی و نظارت تشكیل می دهد و هركدام می تواند در شاداب سازی مدارس گام های بلندی بردارد.

بیت اللهی تصریح كرد : آغاز مهر صرفا به خانواده آموزش و پرورش تعلق ندارد بلكه یك روز ملی و یك شروع خجسته است و پروژه مهر ؛تجلی یك برنامه ریزی و هماهنگی مطلوب در جهت هر چه باشكوه تر برگزار شدن این روز ملی است.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان منوجان طرح موضوع تشكیل این ستاد و اقدامات پیش رو آنرا در جلسه شورای آموزش و پروش آتی خواستار شد .


منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان