تبیان، دستیار زندگی
مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3کرج از پایگاههای اوقات فراغت دانش آموزان این ناحیه بازدید کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازدید مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3کرج از پایگاه های اوقات فراغت

بازدید مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3کرج از پایگاه های اوقات فراغت


مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3کرج از پایگاههای اوقات فراغت دانش آموزان این ناحیه بازدید کرد.


احمد علی قنبر هراتی در خصوص پایگاههای بهبود اوقات فراغت و اهمیت آنها افزود: این پایگاهها در راستای رشد و تکامل دانش آموزان نقش به سزایی داشته و دارند ، و در طول 9ماه تحصیلی فقط به معقوله ی درس و تحصیل دانش آموزان پرداخته می شود که این کاری تک بعدی بوده و از اهمیت کمی برخوردار می باشد.

در تمامی ابعاد روحی، اجتماعی و حتی جسمی باید به دانش آموزان و نسل جوان جامعه توجه شود که این خود نیاز به برنامه ریزی داشته و مدیران دستگاههای به ویژه آموزش و پرورش باید دست به کار شوند تا با هدفمندی بیشتر گام های پیشرفت و پیشبرد را بردارند.

همچنین وی خاطر نشان کرد: در تمامی ابعاد روحی، اجتماعی و حتی جسمی باید به دانش آموزان و نسل جوان جامعه توجه شود که این خود نیاز به برنامه ریزی داشته و مدیران دستگاههای به ویژه آموزش و پرورش باید دست به کار شوند تا با هدفمندی بیشتر گام های پیشرفت و پیشبرد را بردارند.


منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان