تبیان، دستیار زندگی
مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک کرج از برگزاری اولین جلسه ستادبازگشایی مدارس ناحیه یک کرج خبرداد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اولین جلسه ستادبازگشایی مدارس ناحیه یک کرج برگزار شد

اولین جلسه ستادبازگشایی مدارس ناحیه یک کرج برگزارشد


مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک کرج از برگزاری اولین جلسه ستادبازگشایی مدارس ناحیه یک کرج خبرداد.


علی حجرگشت مدیرآموزش وپرورش ناحیه یک کرج هدف از برگزاری این جلسه را آماده سازی ، زیبا سازی وبرگزاری جشن بازگشایی در مدارس بیان نمود و از اعضاء حاضر در ستاد خواسته شد تا با هماهنگی مدیران مدارس دراجرای هرچه با شکوهتر جشن بازگشایی اهتمام ورزند .

ارسال بخشنامه به مدارس به منظوراطلاع از نحوه اجرای بازگشایی مدارس ، تشکیل ستاد بازگشایی درمدارس ، تشکیل کمیته بازدید و نظارت بر عملکرد فعالیتهای بازگشایی مدارس ،ارسال فرم ارزیابی به مدارس و تعیین اموزشگاه متمرکز ناحیه ( مدرسه مجری طرح تشکیلات پیشتاز یا فرزانه) به عنوان مجری برنامه بازگشایی مدارس از مصوبات این جلسه بود .


منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان