تبیان، دستیار زندگی
برای خدمت به ترویج آموزه های قرآنی در ماه خدا بر آن شدیم تا همگام با قرائت های روزانه، آموزه هایی از جزء همان روز را به علاقه مندان تقدیم کنیم تا از بهره معنوی کلام خداوند نیز بهره مند شوند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گناه، کم کم انسان را حق ناپذیر می کند! (معارفی از جزء اول قرآن کریم)

2 شرط اساسی برای توبه (معارفی از جزء دوم قرآن کریم)

به بدهکار مهلت بدهیم (معارفی از جزء سوم قرآن کریم)

سفید رویان و سیه رویان محشر( معارفی از جزء چهارم قرآن کریم)

معامله‌ای که یک پای آن خداوند است (معارفی از جزء پنجم قرآن کریم)

جایی که بدگویی کردن جایز است(معارفی از جزء ششم قرآن کریم)

کفاره شکستن سوگند چیست؟ (معارفی از جزء هفتم قرآن کریم)

پاداشی ده برابر و عقوبتی عادلانه (معارفی از جزء هشتم قرآن کریم)

کلاه شرعی گذاشتن ممنوع ! (معارفی از جزء نهم قرآن کریم)

معرفی 2 گروه از مۆمنان واقعی (معارفی از جزء دهم قرآن کریم)

مسجدی با چهار هدف شیطانی !  (معارفی از جزء یازدهم قرآن کریم)

باور کنیم خدا عهده دار روزی خلایق است (معارفی از جزء دوازدهم قرآن کریم)

به شیوه ی حضرت یوسف علیه السلام دعا کنیم! (معارفی از جزء سیزدهم قرآن کریم)

آیه ای که معاویه خواند! (معارفی از جزء چهاردهم قرآن کریم)

چه کسانی در قیامت کور محشور می شوند؟  (معارفی از جزء پازدهم قرآن کریم)

پذیرایی اولیه در قیامت! (معارفی از جزء شانزدهم قرآن کریم)

4 نعمت بزرگ برای مۆمنان در قیامت(معارفی از جزء هفدهم قرآن کریم)

کلیدهایی برای رستگاری (معارفی از جزء هجدهم قرآن کریم)

فرودگاه شیاطین!   (معارفی از جزء نوزدهم قرآن کریم)

دارایی های ما در قیامت (معارفی از جزء بیستم قرآن کریم)

علت اصلی گرفتاری های ما  (معارفی از جزء بیست و یکم قرآن کریم)

پاداش دوبرابر در برابر عذاب دو برابر(معارفی از جزء بیست و دوم قرآن کریم)

درخت زقّوم چه درختی است؟ (معارفی از جزء بیست و سوم قرآن کریم)

سه گام تا رسیدن به رحمت الهی (معارفی از جزء بیست و چهارم قرآن کریم)

چرا همه ثروتمند نیستند؟! (معارفی از جزء بیست و پنجم قرآن کریم)

چهل سالگی در قرآن (معارفی از جزء بیست و ششم قرآن کریم)

منظور از دو بهشت در قرآن چیست؟ (معارفی از جزء بیست و هفتم قرآن کریم)

درگوشی های مجاز و غیر مجاز  (معارفی از جزء بیست و هشتم قرآن کریم)

این کارها آدم را جهنمی می‌کند ! (معارفی از جزء بیست و نهم قرآن کریم)

وسواس خنّاس چیست؟ (معارفی از جزء سی ام قرآن کریم)