تبیان، دستیار زندگی
تعدادتماشاگر زمان تیم 1 تیم 2 محل بازی نتیجه    نام داوران 10 هزار نفر 27/3/82 استقلال اهواز خلیفه اصل(13و48) استقلال تهران اكبرپور(85) تختی اهواز 1-2 خسروی- صفیری- بك پور 2هزار نفر 27/3/82 پاس برهانی(56و60و78) ن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نتایج بازیهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر

تعدادتماشاگرزمانتیم 1تیم 2محل بازینتیجه   نام داوران
10 هزار نفر

27/3/82

استقلال اهواز

خلیفه اصل(13و48)

استقلال تهران

اكبرپور(85)

تختی اهواز

1-2

خسروی- صفیری- بك پور

2هزار نفر

27/3/82

پاس

برهانی(56و60و78)

نكونام(88)

صنعت نفت

اسماعیل اف

شهید دستگردی تهران

2-4

اصفهانیان- پیروزرام- ثابت

8هزار نفر

27/3/82

ابومسلم مشهد

فضلی(7)

عنایتی(12و85)

پیكان تهران

حقدوست(36)

تختی مشهد

1-3

رحیمی مقدم- جعفری- نجفی

10 هزار نفر

27/3/82

پرسپولیس

استیلی(31)

رافت(68)

ملوان انزلی

نوری(4و62)

شیرزاد(24)

تختی تهران

3-2

جلال مرادی- نجاتی- سلیمانی

2هزار نفر

27/3/82

سایپا

ایوبی(54)صادقی(78)

مومنی(80)

برق شیراز

شریعتی كرج

0-3

یثربی- داود زاده شهری زادگان

4هزار نفر

26/3/82

فجر سپاسی شیراز

علیزاده(6و13)

سپاهان اصفهان

حافظیه شیراز

0-2

افشاریان- سخندان كرباسفروش

هزار نفر

26/3/82

ذوب آهن

صاحبی(37)

شفیعی(89)

فولاد خوزستان علوی(16)

فولادشهراصفهان

1-2

عرب براقی- فلاح- رجبلو