تبیان، دستیار زندگی
معاون متوسطه آموزش وپرورش سیستان و بلوچستان گفت: هدف پروژه مهر ایجاد تحولی نوین درنگرش مدیران به منظور اقدامات موثر برای ورود دانش آموزان به مدارس است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایجاد نشاط و جذابیت در سال تحصیلی جدید از اهداف مهم پروژه مهر است

ایجاد نشاط و جذابیت در سال تحصیلی جدید از اهداف مهم پروژه مهر است


معاون متوسطه آموزش وپرورش سیستان و بلوچستان گفت: هدف  ایجاد تحولی نوین درنگرش مدیران به منظور اقدامات موثر برای ورود دانش آموزان به مدارس است.


عباسعلی رضایی در اولین جلسه ستاد پروژه مهر استان با اشاره به اینكه بهترین دوران زندگی فرد دوران تحصیل اوست،افزود: مقدمات بازگشایی مدارس بر 5 محور سازماندهی، تعمیر و تجهیز، توجیه و تبلیغ، تایید صلاحیت و نظارت و ارزیابی بنا گردیده است.

مقدمات بازگشایی مدارس بر 5 محور سازماندهی، تعمیر و تجهیز، توجیه و تبلیغ، تایید صلاحیت و نظارت و ارزیابی بنا گردیده است.

وی افزود: ستاد پروژه مهر استان با برنامه ریزی و تعیین سیاست گذاری ها و نظارت بر اجرای بهینه فعالیت های پروژه مهر در ادارات آموزش وپرورش شهرستان ها ومناطق همچون سالهای گذسته سعی دارد تا زمینه مطلوب شروع سال تحصیلی با نشاط و سراسر از انگیزه را برای دانش آموزان فراهم آورد.


منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان