تبیان، دستیار زندگی
CIESE در همکاری با مربیان ،پژوهشگران، سیاستگذاران و سازمان های آموزشی دبیرستان (K12) و به منظور توسعه مواد برنامه درسی،انجام برنامه های توسعه حرفه ای و پژوهش روش های جدید برای تقویت آموزش و پرورش فعالیت هایی داشته است....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهرا انصاری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرکز نوآوری آموزشی در علوم و مهندسی

The Center for Innovation in Engineering and Science Education

(CIESE)

CIESE درسال 1988به منظور بهبود آموزش علوم و ریاضیات از طریق استفاده از تکنولوژی برای دانش آموزان دبیرستانی تاسیس شد.

مرکز نوآوری آموزشی در علوم و مهندسی

برنامه های اولیه CIESE استفاده  از نرم افزار ریاضی برای اکتشاف مفاهیم ریاضی بود. در یک نمونه ی انتخاب شده ازکلاس های درس نشان داده می شود که 86 نفر از دانش آموزان دستاوردهای قابل توجه در یادگیری علوم و ریاضیات به این روش داشته اند.

هم چنین معلم ها از صرف زمان کمتر وراحتی کار با گروه های کوچک در این روش گزارش داده اند. در اکتبر 2003 قسمت های کتابخانه Online  فناوری و هم چنین سیستم یادگیری بر مبنای تکنولوژی برای ترویج یادگیری سازنده درکالج های محلی در سایت به وجود آمد.

مرکز نوآوری آموزشی در علوم و مهندسی

سپس با استفاده از مواد آموزشی online وامکانات رو در روی آموزشی، برای توسعه ی استفاده از منابع اطلاعات جهانی و بهبود آموزش علوم و ریاضیات پروژه هایی تعریف شد استفاده شد.

CIESE در همکاری با مربیان ، پژوهشگران، سیاستگذاران و سازمان های آموزشی دبیرستان (K12)، هم چنین به منظور توسعه مواد برنامه درسی، انجام برنامه های توسعه حرفه ای و پژوهش روش های جدید برای تقویت آموزش و پرورش فعالیت هایی داشته و دارد.

CIESE پروژه هایی را برای استفاده همه معلم های دنیا طراحی و پیاده سازی کرده است. این پروژه ها بر مبنی استفاده از اینترنت و مشارکت است. معلمان در سراسر جهان می توانند به منظور ارتقای برنامه درسی خود ا از طرح درس های جلسه ای آن استفاده کنند.

طرح در س هایی برای دانش آموزان دبیرستانی و حتی بالاتر در سطح کارشناسی در رشته های علوم، ریاضیات، زبان و تکنولوژی آموزشی. همچنین آموزش و منابع حرفه ای برای معلم ها ایجاد شده است.

هم اکنون در این سایت قسمت های زیر وجود دارند:

o برنامه ها (برنامه های علوم مهندسی برای دبیرستان، تحصیلات دانشگاهی، آموزش حرفه برای معلم های دبیرستانی، برنامه های درسی پیشرفته و برنامه های جاری)
o طرح درس های آموزشی( دانش آموزی و دانشگاهی )
o اخبار( گزارش کنفرانس ها و اخبار روز)
o جایزه ها ،انتشارات ،تیم راهبری و همکاران
مرکز نوآوری آموزشی در علوم و مهندسی

برای دانش آموزان در قسمت های زیر امکانات جداگانه ای دارد :
o پروژه های مشارکتی و همکاری
o پروژه هایی در مورد مشکلات کنونی جهان
o پروژه های دانش آموزان دبستان
o پروژه های مهندسی
o پیوند های آموزشی

مرکز نوآوری آموزشی در علوم و مهندسی

در مطلب بعدی به معرفی این پروژه های مخصوص دبستان و دبیرستان می پردازیم.

مطالب مرتبط:

پروژه های مشارکتی CIESE برای دبیرستان

پروژه های مشارکتی CIESE برای دبستان

سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی  

پیوند ها:

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تهیه: زهرا انصاری

تننظیم: نسرین صادقی