تبیان، دستیار زندگی
ساماندهی می شوند ابراهیم رضایی بابادی در جلسه كار گروه فرهنگ و هنر بسیج و تربیت بدنی طرح ساماندهی 6 هزار مدرس فوتبال استان تهران را با توجه به وجود استعدادهای فراوان، نیروی انسانی كار آمد و متخصص و همچنین اعتبار مالی مناسب ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

6 هزار مدرسه فوتبال در استان تهران ساماندهی می شوند

ابراهیم رضایی بابادی در جلسه كار گروه فرهنگ و هنر بسیج و تربیت بدنی طرح ساماندهی 6 هزار مدرس فوتبال استان تهران را با توجه به وجود استعدادهای فراوان، نیروی انسانی كار آمد و متخصص و همچنین اعتبار مالی مناسب در استان را زمینه ساز توسعه بیشتر مدارس فوتبال دانست.

به گزارش ایسنا، معاون سیاسی، امنیتی استانداری تهران، گفت: براساس پیشنهاد فدراسیون فوتبال و موافقت استانداری تهران، اداره كل تربیت بدنی استان برای تقویت بنیانهای مدارس فوتبال و تخصصی ترشدن و نظارت كافی بر چگونگی آموزشهای صورت گرفته در این مدارس، برنامه های هدفمند و بلند مدتی را در نظر دارد.

وی افزود: هیات فوتبال تهران تمام آیین نامه های اجرایی، طرح درسهای مربوط به مدارس فوتبال و مسایل فنی دراین خصوص را تهیه و آماده اجرا دارد.

رضایی بابادی به تشكیل گروه كارشناسی ساماندهی به مدارس فوتبال اشاره كرد و گفت: اداره كل تربیت بدنی استان با كمك هیات فوتبال تهران با تشكیل گروه كارشناسی به عنوان ركن مشورتی كار گروه تربیت بدنی استان تهران به طور تخصصی به موضوع مدارس فوتبال تهران می پردازد. وی در پایان، ساماندهی پیست 350 هكتاری اسكی در آبعلی را به عنوان اولین پیست اسكی ایران، برای كل مجموعه مدیریتی و شهروندان استان پراهمیت خواند و تصریح كرد : به منظور حفظ و حراست از این مكان پرارزش ورزشی در استان تهران موضوع تعریف كاربری ورزشی برای این پیست اسكی از طریق اداره كل اجتماعی و كمیسیون ماده 12 معاونت عمرانی استانداری تهران پیگیری خواهد شد.