تبیان، دستیار زندگی
گوینده افزوده شاهپور حمیدرضا برای پخش رقم بزرگ این مواد شخصاً به‌عنوان شكار، مواد مذكور را از تهران به شهرستانها و از شهرستانها به تهران حمل می نماید و چند نفر از افسران و درجه‌داران نیروی هوایی نیز با مشارالیه همكاری می‌كنند و مواد اولیه (تریاك) را نیز ا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معروف‌ترین هروئین!


گوینده افزوده شاهپور حمیدرضا برای پخش رقم بزرگ این مواد شخصاً به‌عنوان شكار، مواد مذكور را از تهران به شهرستانها و از شهرستانها به تهران حمل می نماید و چند نفر از افسران و درجه‌داران نیروی هوایی نیز با مشارالیه همكاری می‌كنند و مواد اولیه (تریاك) را نیز از شهرستانهای (تبریز، رضائیه، شاپور، مشهد) برای مشارالیه به تهران حمل و تحت‌نظر وی پخش می‌نمایند

هروئین، مخدر

شماره:4405/ بخش 312 اداره یكم عملیات

تاریخ: 7/11/41

موضوع: قاچاق مواد مخدره

یكی از قاچاقچیان مواد مخدره به‌طور خصوصی به وكیل خود اظهار داشته شاهپور حمیدرضا با همكاری نعمت‌اله كلان كارمند شهربانی كه سمت ریاست دفتر مشارالیه را دارد و تقی علوی‌كیا برادر تیمسار علوی‌كیا قائم مقام سابق سازمان امنیت كه در خیابان تخت‌جمشید دفتری دارند و به كمك ایادی دیگر باندی برای قاچاق مواد مخدره تشكیل داده و توسط چند نفر از كارمندان و سهامداران شركت‌های هوایی مواد مخدره مخصوصاً‌ هروئین را از خارج از ایران وارد و در تهران و شهرستانها پخش می‌كنند و در این كار حسن عرب نیز همكاری نزدیك دارد و اغلب شب‌‌ها در فرودگاه مهرآباد در دفتر شركت‌های هواپیمایی بالاخص ایران ایربا كارمندان نشسته است.

معروف‌ترین هروئین!

گوینده افزوده شاهپور حمیدرضا برای پخش رقم بزرگ این مواد شخصاً به‌عنوان شكار، مواد مذكور را از تهران به شهرستانها و از شهرستانها به تهران حمل می نماید و چند نفر از افسران و درجه‌داران نیروی هوایی نیز با مشارالیه همكاری می‌كنند و مواد اولیه (تریاك) را نیز از شهرستانهای (تبریز، رضائیه، شاپور، مشهد) برای مشارالیه به تهران حمل و تحت‌نظر وی پخش می‌نمایند و در حال حاضر معروف‌ترین هروئین در تهران به نام هروئین حمیدرضا می‌باشد كه بین مصرف‌كنندگان و قاچاقچیان معروف است.

رونوشت برابر اصل است اصل در پرونده نعمت‌اله كلان به كلاسه 206 – ك ل ـ ص 3

گیرندگان : سه نسخه در بخش 312 ـ اداره سوم . اداره دوم

ضمیمه پرونده تیمسار علوی‌كیا به كلاسه 256 ـ ع ـ ل بایگانی شود. 20/5

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی