تبیان، دستیار زندگی
خرید وفروش یکی ازآن اتفاقاتی است که در زندگی روزمره بارها و بارها تکرار می شود و همین مکرر بودن آن را نیازمند تبیین قوانین شفاف و حمایتگر می کند یکی از مهم ترین مسائلی که در این دادو ستدها ایجاد می شود تعهداتی است که دو طرف این جریان نسبت به یکدیگر پیدا م
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود


خرید وفروش یکی ازآن اتفاقاتی است که در زندگی روزمره بارها و بارها تکرار می شود و همین مکرر بودن آن را نیازمند تبیین قوانین شفاف و حمایتگر می کند یکی از مهم ترین مسائلی که در این دادو ستدها ایجاد می شود تعهداتی است که دو طرف این جریان نسبت به یکدیگر پیدا می کنند که پرسش هایی را در مورد نحوه ارائه جنس و خدمات پس از فروش به وجود می آورد.

برای بررسی این تعهدات و چگونگی انجام آن لاجرم نیازمند اطلاع از تعاریف این حوزه می باشیم.

جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود

مصرف کننده کیست و چه حقوقی دارد؟

براساس ماده 1 آیین نامه اجرایی همین قانون مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند و حقوقی که عرضه کنندگان کالا و خدمات منفردا و مشترکا ازحیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرار داد مربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می کند در معاملات رعایت کنند حقوقی می باشند که مصرف کننده باید از آن برخوردار باشد.

عرضه کنندگان کالا و خدمات و وظایف آنها

طبق بخش دوم ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به کلیه تولید کنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین تمام دستگاه ها، موسسات و شرکت هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می کنند عرضه کننده کالا و خدمات اطلاق می شود.

ماده 2 قانون: کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات منفردا یا مشترکا مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی (چندین قواره پارچه) باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده مشتری حق دارد صرفا عوض سالم آن جنس رامطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (مانند یک دست مبل) باشد مشتری می تواند معامله رافسخ کند یا ارش (مابه التفاوت) کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.

ماده 4 قانون: حمایت از حقوق مصرف کنندگان کلیه عرضه کنندگان اعم از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش کرده است

طبق ماده 3 این قانون: عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگان مکلفند ضمانت نامه ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند.

نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی های مقدم برمصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

ماده 4 قانون: حمایت از حقوق مصرف کنندگان کلیه عرضه کنندگان اعم از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش کرده است.

حقوق

مجازات ها:

در صورت تخلف و در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان، عرضه کنندگان علاوه برجبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد همچنین چنانچه کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه برجبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد و در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده یا آن را به صورت ناقص یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه برانجام کامل تعهد خسارت وارده را جبران کنند.

مراجع رسیدگی به شکایات

براساس ماده 9 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس شده و دارای وظایف ذیل می باشد.

- آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی.

- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه های ذی ربط اجرائی به جهت اجراء مۆثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان.

- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان.

- ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط در صورت درخواست خواهان.

به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند.

انجمن باید تمام تلاش خود را جهت سازش طرفین شکایت راجع به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت شکایت نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام کند در صورت عدم حصول سازش و توافق طرفین شکایت یا برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف انجمن باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مربوط  ارسال کند

سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء کند.

انجمن باید تمام تلاش خود را جهت سازش طرفین شکایت راجع به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت شکایت نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام کند در صورت عدم حصول سازش و توافق طرفین شکایت یا برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف انجمن باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مربوط  ارسال کند.

لازم به ذکر است در صورتی که از تخلف عرضه کنندگان کالا و خدمات خسارت غیرمادی وارد شده باشد شکایت به مقامات قضایی ارجاع داده می شود.

هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان