تبیان، دستیار زندگی
با برگزاری اولین جلسه ستاد استانی ، فعالیت پروژه مهر 92 و اقدامات كمیته های آن در سطح استان کردستان و شهرستانها و مناطق تابعه آغاز شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فعالیت پروژه مهر 92 در آموزش و پرورش استان كردستان آغاز شد

فعالیت پروژه مهر 92 در آموزش و پرورش استان كردستان آغاز شد


با برگزاری اولین جلسه ستاد استانی ، فعالیت پروژه مهر 92 و اقدامات كمیته های آن در سطح استان کردستان و شهرستانها و مناطق تابعه آغاز شد.


اولین جلسه ستاد پروژه مهر ،با حضور معاونین اداره كل آموزش و پرورش استان کردستان ، مسئولین و دبیران كمیته های پروژه مهر ، به منظور برنامه ریزی و تنظیم فعالیت ها و تمهید مقدمات برای بازگشایی مدارس برگزار شد .

در این نشست طالب محمدی معاون آموزش متوسطه اداره كل و دبیر ستاد پروژه مهر با بیان اینكه مجموعه اقداماتی هر ساله در آموزش و پرورش به منظور آماده سازی مدارس برای بازگشایی تحت عنوان پروژه مهر اجراء می شود به تشریح وظایف ستاد پروژه مهر پرداخت و برنامه ریزی و تعیین سیاست گذاری های استان در راستای پروژه مهر ، تنظیم دستور جلسات كمیته ها ، پیگیری مصوبات جلسات كمیته ها و نظارت بر اجرای بهینه فعالیت های پروژه مهر در ادارات تابعه و مدارس تحت پوشش را از اهم وظایف ستاد بر شمرد .

فعالیت ستاد از 15 تیرماه آغاز و تا 15 مهرماه 92 ادامه خواهد داشت .

وی ایجاد بستر مناسب و تمهید مقدمات برای بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید را از مهم ترین اهداف پروژه مهر عنوان نمود و در ادامه نشست به تشریح دستورالعمل وزارتی پروژه مهر ، تركیب اعضای ستاد در سطح استان و شهرستان ، اعضای كمیته های پروژه و اهم وظایف پیش بینی شده كمیته های عمل كننده پرداخت و اظهار داشت : فعالیت ستاد از 15 تیرماه آغاز و تا 15 مهرماه 92 ادامه خواهد داشت .


منبع : خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان