تبیان، دستیار زندگی
از ابتدای زمان ثبت نام دانش آموزان تا تاریخ 17تیرماه 92 تعداد 24761 نفر دانش آموز پسر و 26704 نفر دانش آموز دختر توسط مدیران واحدهای آموزشی مقاطع سه گانه این ناحیه در سامانه الكترونیكی نام نویسی دانش آموزان ثبت نام شده اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ثبت نام 51465 نفر دانش آموز آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز در سامانه سناد

ثبت نام 51465 نفر دانش آموز آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز در سامانه سناد


از ابتدای زمان ثبت نام دانش آموزان تا تاریخ 17تیرماه 92 تعداد 24761 نفر دانش آموز پسر و 26704 نفر دانش آموز دختر توسط مدیران واحدهای آموزشی مقاطع سه گانه این ناحیه در سامانه الكترونیكی نام نویسی دانش آموزان ثبت نام شده اند.


علوانی كارشناس مسئول فن آوری اطلاعات و ارتباطات، آمار و برنامه ریزی این ناحیه ضمن اعلام این خبر گفت: از ابتدای زمان ثبت نام دانش آموزان تا تاریخ 17تیر ماه 92 تعداد 24761 نفر دانش آموز پسر و 26704 نفر دانش آموز دختر توسط مدیران واحدهای آموزشی مقاطع سه گانه این ناحیه در سامانه الكترونیكی نام نویسی دانش آموزان ثبت نام شده اند.

مقطع ابتدایی این ناحیه با ثبت نام 35461 دانش آموز، بالاترین آمار ثبت نام در این ناحیه در بین مقاطع سه گانه را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینكه در مجموع تاكنون 51465 دانش آموز این ناحیه در سامانه سناد نام نویسی كرده اند؛ افزود: مقطع ابتدایی این ناحیه با ثبت نام 35461 دانش آموز، بالاترین آمار ثبت نام در این ناحیه در بین مقاطع سه گانه را به خود اختصاص داده است.


منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان