تبیان، دستیار زندگی
آموزشگاه متوسطه دخترانه شهید تیموری و آموزشگاه متوسطه پسرانه سما مراغه رتبه های اول شوراهای دانش آموزی استان را کسب کردند .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نتایج ارزیابی استان آذربایجان شرقی اعلام شد
نتایج ارزیابی شوراهای دانش آموزی استان آذربایجان شرقی اعلام شد


نتایج ارزیابی شوراهای دانش آموزی دوره های تحصیلی راهنمایی و متوسطه استان به تفکیک دوره و جنسیت اعلام گردید.


معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش مراغه با اعلام این خبر گفت: نتایج ارزیابی شوراهای دانش آموزی دوره های تحصیلی راهنمایی و متوسطه استان به تفکیک دوره و جنسیت اعلام گردید و در نهایت آموزشگاه های متوسطه دخترانه شهید تیموری با 248 امتیاز و پسرانه سما مراغه با 204 امتیاز رتبه های اول استانی را کسب کردند .

داود پورصادق گفت : در بخش دوره تحصیلی راهنمایی نیز آموزشگاه پسرانه شهید صارمی 2 و آموزشگاه دخترانه تیموری به ترتیب  به رتبه های دوم و سوم دست پیدا کردند.

در بخش دوره تحصیلی راهنمایی نیز آموزشگاه پسرانه شهید صارمی 2 و آموزشگاه دخترانه تیموری به ترتیب به رتبه های دوم و سوم دست پیدا کردند.

پورصادق از مسئول سازمان دانش آموزی اداره آموزش و پرورش مراغه و  کلیه مربیان پرورشی و شوراهای دانش آموزی تشکر کرد و افزود: تنظیم آئین نامه اجرایی مدارس و نگاه همه جانبه به ارکان اصلی تعلیم و تربیت در محیط مدرسه و اتخاذ راهکارهایی برای مشارکت و مسئولیت پذیری همه عوامل موثر در تربیت از جمله برجسته نمودن نقش دانش آموزان به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت ،طلیعه مبارکی است که با تدبیر و درایت دست اندرکاران و برنامه ریزان آموزش و پرورش آغاز گردیده است.

برای تحقق امر تمرکز زدایی و ایجاد محوریت برای مدرسه و همچنین با توجه به توانمندی نسل جوان ، شوراهای دانش آموزی در آئین نامه اجرایی مدارس به عنوان یکی از ارکان مدارس مورد توجه قرار گرفته است.

ایشان ادامه داد و گفت: برای تحقق امر تمرکز زدایی و ایجاد محوریت برای مدرسه و همچنین با توجه به توانمندی نسل جوان ، شوراهای دانش آموزی در آئین نامه اجرایی مدارس به عنوان یکی از ارکان مدارس مورد توجه قرار گرفته است.

پورصادق ارج نهادن به شخصیت و کرامت دانش آموزان و تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در آنان و همچنین توسعه قدرت تصمیم سازی و بهبود نظام تصمیم گیری از طریق مشارکت دانش آموزان را از جمله اهداف شوراهای دانش آموزی عنوان کرد .


منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان