تبیان، دستیار زندگی
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در زمستان سال ۹۱ در تهران، قیمت مسکن ۷۲ درصد، قیمت زمین ۱۵۷ درصد و اجاره بها ۲۸.۴ درصد در مقایسه با زمستان سال ۹۰ افزایش یافته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تورم 157درصدی قیمت زمین در تهران!


بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در زمستان سال 91 در تهران، قیمت مسکن 72 درصد، قیمت زمین 157 درصد و اجاره بها 28.4 درصد در مقایسه با زمستان سال 90 افزایش یافته است.

گزارش جدید مرکز آمار ایران از اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران زمستان 91 منتشر شد که بر اساس آن، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی 56میلیون و 597 هزار ریال بوده است.

مسکن

همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده در شهر تهران در زمستان 91 نسبت به زمستان سال 90 معادل 157.1درصد افزایش داشت.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 92میلیون و 369 هزار ریال در منطقه سه و کمترین آن در حدود15 میلیون و 971 ریال در منطقه 20 بود.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل 10 میلیون ریال در منطقه 20 و حداکثر 197 میلیون و 885 هزار ریال در منطقه یک بود.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران ، منطقه هشت با 8.1 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 21 با 0.8 درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران را به خود اختصاص داد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران،در زمستان 91 برابر با 39 میلیون و 43 هزار ریال بود ، که نسبت به فصل قبل(پاییز) 19درصد و نسبت به فصل مشابه در سال 90 معادل 72.6درصد افزایش یافت .

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 92میلیون و 369 هزار ریال در منطقه سه و کمترین آن در حدود15 میلیون و 971 ریال در منطقه 20 بود

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود78 میلیون و 614 هزار ریال، در منطقه یک و کمترین آن 18میلیون و 529 هزار ریال مربوط به منطقه 18 بود.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 6 میلیون و 580 هزار ریال در منطقه 20 و حداکثر208 میلیون و 333 هزار ریال در منطقه 2 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش یک مترمربع زیر بنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه پنج با 11.7 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با 0.9 درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران را داشتند.

مسکن

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 163 هزار و 777 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل سه درصد و نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 28.4درصد افزایش داشت.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، 240 هزار و چهار ریال در منطقه یک و کمترین آن 80هزار و 410 ریال در منطقه 19 بود.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 20هزار ریال در منطقه 15 و حداکثر 837 هزار و 931 ریال در منطقه یک بود.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 13.5 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با یک درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران را داشتند.

بخش اقتصاد تبیان


منبع: تسنیم