تبیان، دستیار زندگی
لیست محصولات متنی ایرانسل با موضوع امام زمان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لیست محصولات متنی

ویژه ی مشترکین ایرانسل

به منظور خرید سرویس متنی ، کافیست کلیدواژه محصول را به 8484 ارسال نمایید.

  توجه: قیمت تمامی محصولات  500 ریال می باشد

نام محصولتوضیحات

کلیدواژه فعال سازی

کلید واژه غیر فعال سازی

عصر طلایی ظهور

این مجموعه شامل طرح  آیات و روایات مرتبط

با عصر ظهور امام زمان برای شناخت ایشان می باشد

OZV ZOHOUR

LAGHV ZOHOUR

تشنه دیدار

این مجموعه شامل طرح  آیات و روایات مرتبط با

عصر غیبت امام زمان برای شناخت ایشان و وظایف ما در دوران غیبت میباشد

OZV  TAZAKORLAGHV TAZAKOR

مهدی آرام دلها

این مجموعه شامل طرح  آیات و ترجمه و تفسیر مرتبط

با امام عصر برای شناخت ایشان  میباشد

OZV KORANMAH

LAGHV KORANMAH

سیمای مهدوی در آیینه نبوی

این مجموعه شامل طرح  آیات و روایات معتبر نبوی برای شناخت ایشان  و معرفت به وجود ایشان می باشد

OZV NABIMAHLAGHV NABIMAH