تبیان، دستیار زندگی
پس از جنگ جهانی اول، تولید صنعتی مختل شد و از کاربردهای تجاری طراحی کاسته شد. برای بسیاری از طراحان ، این درگیریها، لوح سپیدی آفریده بود که می بایست جهان دوباره بر آن تصویر می شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طراحی نوین و تجربه‌های هنری (١)


پس از جنگ جهانی اول، تولید صنعتی مختل شد و از کاربردهای تجاری طراحی کاسته شد. برای بسیاری از طراحان ، این درگیریها، لوح سپیدی آفریده بود که می بایست جهان دوباره بر آن تصویر می شد.

طراحی نوین و تجربه‌های هنری (١)

نتیجه این که سال های جنگ، زمان یکپارچگی اندیشه های تجربی هنری در زمینه طراحی شد و مکتب های هنر و طراحی، به آزمایشگاهی برای آزمودن مهارت های اصولی زبان طراحی تبدیل شد.

پیش از سال 1914م. فوتوریسم ایتالیایی همه گیر شده بود. پیامدهای جنگ، با مکاشفه بصری از راه ماشین آلات و کارخانه ها، در نقاشی و شعر نفوذ کرد. این تشنج در آثار دادائیست ها در زوریخ، برلین، پاریس، بارسلون و نیویورک نیز نمود یافت.

بیانیه های آنان، ترکیب قراردادی چینش صفحات را درهم شکست و در آنها بیشترین تایپوگرافی های تجربی انجام گرفت.

فوتوریست ها و دادائیست ها، اصول تقارن تصویری را کشف کردند. حروف ، با این پیش زمینه که چشم می تواند بلا فاصله پیام های گوناگون را در سرتاسر صفحه تعبیر کند، آشکارا به دلخواه در صفحه چیده می شدند.

یکی از الهامات فوتوریستی، از مشاهده تبلیغات ذخیره سازی بر روی قطاری در حال گذر گرفته شد که معادل تایپوگرافی متحرک بود. هنرمندان ، طراحان و شاعران با هجوم بردن به سینی های حروفچینی ، شیوه قرارگیری و چیدمان گوناگون حروف را با واپیچانی یا تاکید به معانی آزمودند.

پایان جنگ جهانی اول ، تحولی را در درک هنر نشان داد که پس از انقلاب سیاسی موفق روسیه در سال 2917م. و چندین انقلاب فعال در دیگر نقاط جهان به پیش رفت.

بسیاری از هنرمندان و طراحان جوان، پیرو این سبک ها شدند.

رنج بازگشت سربازان از جنگ که با ویرانی گسترده سال های جنگ دوچندان شده بود، نیازی فوری را برای تهیه مسکن مطرح کرد. برای پاسخگویی به این بحران، معماران به انجام پروزه های جمعی روی آوردند تا خانه هایی انبوه و مبلمان هایی کاربردی برای مردم بسازند.

ارتباط بصری کاربردی نیز به عنوان یکی از اولویت ها شناخته شد. طراحان تشخیص دادند که این کار می تواند به درک همگانی و بین المللی کمک کند و امیدوار بودند که هندسه انتزاعی ،" تایپفِیس های سن سریف "ساده شده و عکاسی یا فوتو مونتاژ بتواند به عنوان زبان بصری فراگیری که بر تفاوت های فرهنگی و طبقاتی غلبه می کند با هم در آمیزند.

بیشتر روش های متمرکز طراحی " باهاوس" در آلمان و کارگاه های تکنیکی و هنری موفق در مسکو بود. هرچند فصاحت طراحی گرافیک نوین ، ماشینی شدن را می طلبید، این طراحی ها هیچگاه تولیدهایی ماشینی نبودند. برای مثال "مک نایت کوفر" و " کاساندر" در آثارشان از "ایربزاش"، برای آفرینش دقتی همانند ماشین استفاده می کردند

آنها در گروه هایی بدون در نظر گرفتن مرزهای ملی گرد هم آمدند. برای مثال در همایش کانستراکتیویسم، در سال 1922م. در دوسلدورف، طراحانی از رومانی ، اسکاندیناویا، سوئیس، هلند، آلمان و اتحاد جماهیر شوروی شرکت کردند.

این نشست ها، به صورت ادواری برگزار می شد و منادی اندیشه های طراحی تجربی بود.

بیشتر روش های متمرکز طراحی " باهاوس" در آلمان و کارگاه های تکنیکی و هنری موفق در مسکو بود. هرچند فصاحت طراحی گرافیک نوین ، ماشینی شدن را می طلبید، این طراحی ها هیچگاه تولیدهایی ماشینی نبودند. برای مثال "مک نایت کوفر" و " کاساندر" در آثارشان از "ایربزاش"، برای آفرینش دقتی همانند ماشین استفاده می کردند.

      ادامه دارد...

سمیه رمضان ماهی

بخش هنری تبیان


منابع:

یک قرن طراحی گرافیک جرمی آینسلی

تاریخ مختصر طراحی گرافیک ریچارد هولیس

اطلس طراحان گرافیک النا استانیک