تبیان، دستیار زندگی
خدایا قلبی ده که فقط جای تو باشد؛ خدایا زبانی ده که فقط حق را بگوید؛ خدایا دستی ده که فقط دستگیر بندگان تو باشد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خدایا حضوری عطا کن که در آن غفلت نباشد

مناجات نامه

مناجات شعبانیه و اعمال مشترکه ماه شعبان

خدایا چشمی ده که فقط تو را ببینم

خدایا گوشی ده که فقط کلام تو را بشنوم

خدایا حضوری ده که فقط در محضر تو باشم

خدایا قلبی ده که فقط جای تو باشد

خدایا زبانی ده که فقط حق را بگوید

خدایا دستی ده که فقط دستگیر بندگان تو باشد

خدایا پایی ده که فقط در راه تو قدم بردارد

خدایا ذائقه‌ای ده که فقط حلاوت بندگی تو را بچشد

خدایا عمری ده که فقط در راه تو صرف شود

خدایا علمی ده که معرفت به تو را زیاد کند

خدایا علمی عطا کن که در آن گمراهی نباشد

خدایا حافظه‌ای عطا کن که در آن نسیان نباشد

خدایا زبانی عطا کن که در آن لغو نباشد

خدایا همنشینی عطا کن که در آن ملامت نباشد

خدایا حضوری عطا کن که در آن غفلت نباشد

خدایا عزتی عطا کن که در آن ذلت نباشد

خدایا دلی عطا کن که در آن غیر نباشد

خدایا چشمی عطا کن که در آن کوری نباشد

خدایا نوری عطا کن که در آن ظلمت نباشد

خدایا رحمتی عطا کن که در آن نقمت نباشد

خدایا قلبی ده که فقط جای تو باشد

خدایا زبانی ده که فقط حق را بگوید

خدایا دستی ده که فقط دستگیر بندگان تو باشد

خدایا حلالی عطا کن که در آن حرام نباشد

خدایا قُربی عطا کن که در آن بُعد نباشد

خدایا حلاوتی عطا کن که در آن تلخی نباشد

خدایا بندگی عطا کن که در آن عصیان نباشد

خدایا عمری عطا کن که در آن اندوه نباشد

خدایا زندگی عطا کن که در آن حسرت نباشد

خدایا هدایتی عطا کن که در آن سرگردانی نباشد

خدایا آرامشی عطا کن که در آن نگرانی نباشد

خدایا رضایتی عطا کن که در آن منیت نباشد

خدایا توانی عطا کن که در آن عجز نباشد


باشگاه کاربران تبیان - ارسالی از: BEGAM10

مطالب مرتبط:

ویژه نامه به رنگ خدا

پرونده‌ای به نام خدا

خدایا حضوری عطا کن بی غفلت

قلب من خانه‌ی خداست...