تبیان، دستیار زندگی
كامران علی پور كارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی خان به بین در جلسه آموزشی سایت تبیان شركت كرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حضور كارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی خان به بین در جلسه آموزشی سایت تبیان

حضور كارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی خان به بین در جلسه آموزشی سایت تبیان

كامران علی پور كارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی خان به بین در جلسه آموزشی سایت تبیان شركت كرد.

به گزارش روابط عمومی، ساره دیلم مسئول روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی خان به بین در گفتگوئی گفت: كامران علی پور كارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی خان به بین در جلسه آموزشی سایت تبیان كه در اداره كل تبلیغات اسلامی استان گلستان برگزار شده بود شركت كرد.

وی افزود: دراین جلسه آموزشی در خصوص سایت تبیان و مزایا و چگونگی استفاده از آن و نسبت به وارد كردن مقاله، معرفی نمودن مكان های تبلیغی روحانیون مستقراز لحاظ فرهنگی، اجتماعی، دینی و...دراین سایت آموزش داده شد.

گفتنی است : این جلسه در روز یك شنبه 16 تیرماه سال 1392 در اداره كل تبلیغات اسلامی استان گلستان برگزار شد.

تنظیم: هومن بهلولی