تبیان، دستیار زندگی
در نشست اساتید و نخبگان اجتماعی مطرح شد؛ آمارهای ازدواج و طلاق، ریشه یابی رشد آسیبهای اجتماعی، نقش دولت در آسیبهای اجتماعی از مهمترین محورهای نشست تخصصی هم اندیشی نخبگان اجتماعی بود که با حضور جامعه شناسان و آسیب شناسان برگزار شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

17 ساله‌ها هم بیوه می‌شوند


در نشست اساتید و نخبگان اجتماعی مطرح شد؛ آمارهای ازدواج و طلاق، ریشه یابی رشد آسیبهای اجتماعی، نقش دولت در آسیبهای اجتماعی از مهمترین محورهای نشست تخصصی هم اندیشی نخبگان اجتماعی بود که با حضور جامعه شناسان و آسیب شناسان برگزار شد.

دکتر بهنام مدیر مرکز ظرفیت سازی موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی در کشور بی متولی است، گفت: موازیکاری های زیاد و کارهای بی هدف و بی اثر هم بسیار است به همین دلیل آسیب های اجتماعی در کشور به طور فزاینده یا رو به رشد است که این بسیار نگران کننده و تلخ است.

آسیب اجتماعی

ارگان متولی آسیبهای اجتماعی مشخص نیست

وی ادامه داد: ما نمی دانیم، بهزیستی، شهرداری، شورا، نیروی انتظامی کدام ارگان مسئولیت رسیدگی به آسیب های اجتماعی را دارد و در حال حاضر هر کسی با یک نگاه و بینش شخصی وارد این میدان شده است. متاسفانه به محض ورود گروه های غیردولتی نیروهای دولتی جلوی کارهای اجرایی را می گیرند و مدعی می شوند این حوزه دولتی است اما متاسفانه نقش هدایتگری وجود ندارد. ما هنوز یک سند ملی آسیب های اجتماعی نداریم هرچند وزارت بهداشت در حال تدوین سند ملی پیشگیری از خشونت است که امیدواریم به زودی در سایر زمینه ها نیز چنین سندهایی تدوین شود.

به اعتقاد این روانشناس، ریشه بسیاری از مشکلات نسل جدید آن است که در هیچ هویتی ریشه ندوانده اند و هنوز به خودآگاهی فردی نرسیده که آن را به خودآگاهی جمعی تبدیل کنند.

بهنام پیشنهاد داد: هویت گذشتگان را به روز کرده برای نسل امروز قابل استفاده کنیم.

دیگر آسیبهای اجتماعی پنهان نیست

در ادامه نشست تخصصی هم اندیشی نخبگان اجتماعی موسوی چلک مدیر دفتر آسیب دیدگان اجتماعی با بیان اینکه دیگر آسیبهای اجتماعی پنهان نیست و کافی است ما کنار همین خیابان بایستیم تا شاهد بسیاری از آسیب ها اجتماعی باشیم، گفت: آسیب های اجتماعی واقعیت جامعه امروز ما است. واقعیتی که مرگ تدریجی انسان ها را به دنبال دارد. می توان گفت بازگشت یک ورشکسته اقتصادی به زندگی بسیار آسانتر از بازگشت یک آسیب دیده به زندگی است.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی آسیبهای اجتماعی نگاه امنیتی، قضائی، سیاسی و انتظامی به این موضوع است گفت: متاسفانه نگاه فرهنگی که ارتباط نزدیکی به موضوعات اجتماعی دارد در این حوزه نادیده گرفته شده است.

ما نمی دانیم، بهزیستی، شهرداری، شورا، نیروی انتظامی کدام ارگان مسئولیت رسیدگی به آسیب های اجتماعی را دارد و در حال حاضر هر کسی با یک نگاه و بینش شخصی وارد این میدان شده است. متاسفانه به محض ورود گروه های غیردولتی نیروهای دولتی جلوی کارهای اجرایی را می گیرند و مدعی می شوند این حوزه دولتی است اما متاسفانه نقش هدایتگری وجود ندارد

موسوی چلک با اشاره به برخی آسیبهای اجتماعی در کشور گفت: 5.5 میلیون نفر درگیر مساله اعتقاد در کشور هستند. همچنین در سال 90-91 ازدواج 9.5 درصد رشد منفی و طلاق 6.2 رشد مثبت داشته است. متاسفانه در این زمینه آمارها در ثبت اسناد با ثبت احوال متفاوت است.

افزایش انتقال ایدز از طریق روابط جنسی

موسوی چلک با بیان اینکه متاسفانه انتقال ایدز از طریق روابط جنسی بسیار افزایش داشته است گفت: اما همچنان تزریق مواد مخدر رتبه نخست انتقال ایدز را دارد. همچنین در حوزه خشونت های خانگی فعالیت 35 درصد مراکز مداخله گر را به خود اختصاص داده هر چند در این زمینه آمارها واقعی نیست زیرا کودکان را ملک شخصی و خود را مالکان همسر می دانند و بحث در رابطه با خشونت های جنسی نیز تابو است.

این آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه آسیب ها به درون خانواده ها رفته گفت: متاسفانه وقتی آسیبها پنهان شود تبعات بدی را در جامعه به دنبال دارد.

 ایدز

به گفته موسوی چلک روابط فرازناشویی در کشور ما حاد نیست اما باید برای آن فکری کرد. همچنین با وجود آن که زندان برای برخی از جرایم حذف شده سالانه 600 هزار ورودی زندانهای ماست که بسیار نگران کننده است. اگر همچنان این نگاه امنیتی در آسیب های اجتماعی حاکم باشد آسیب های اجتماعی زیر زمینی شده و حل آنها سخت تر از گذشته می شود.

وی وجود هویت دینی، ملی و تاثیر جامعه جهانی را از مواردی دانست که در کاهش آسیب های اجتماعی دخیل است و گفت: اگر نشاط اجتماعی افزایش پیدا کند شاهد کاهش آسیب های اجتماعی خواهیم بود.

کاهش سن کشیدن سیگار به 13 سال

در ادامه این جلسه مجید ابهری آسیب شناس رفتاری با بیان اینکه 22 سازمان پیگیر موضوعات اجتماعی هستند و میلیارد ها بودجه دارند اما همین امروز ما این آمار را می شنویم که سن کشیدن سیگار به 13 سال رسیده نشان از بی نتیجه بودن فعالیت ها در این زمینه دارد.

وی با این اینکه میان رسیدگی به آسیب دیدگان اجتماعی نیز تبعیض گذاشته می شود گفت: اعمال سیاست گذاری های سلیقه ای و جزیره ای درست نیست.

در حوزه خشونت های خانگی فعالیت 35 درصد مراکز مداخله گر را به خود اختصاص داده هر چند در این زمینه آمارها واقعی نیست زیرا کودکان را ملک شخصی و خود را مالکان همسر می دانند و بحث در رابطه با خشونت های جنسی نیز تابو است

این آسیب شناس با بیان اینکه سن بیوه گی به 17 سال رسیده و ما همچنان سرمان را زیر برف کرده ایم گفت: دولت پایش را از آسیب های اجتماعی بیرون بکشد مطمئناً آسیب های اجتماعی کاهش پیدا می کند. ما باید مسایل اجتماعی را از طریق نهادهای غیر دولتی حل کنیم به طور مثال در بحث نشاط اجتماعی دیدید که استقبال از تیم ملی زمانی که به جام جهانی راه پیدا کرد وقتی دولتی شد بسیار سوت و کور و مانند مراسم ختم بچه های یتیم بود اما عیدهای مذهبی که خود مردم متولی آن هستند با چه ذوق و شوقی برگزار می شود.

جوانان زیر بار مهریه های نامعقول نروند و آینده خود را نفروشند

شهلا کاظمی جمعیت شناس نیز با بیان اینکه مهاجرت فرهنگ را در جامعه کمرنگ می کند گفت: یکی از مشکلات اجتماعی ما کاهش نظارت های اجتماعی است.

وی با بیان این که فرهنگ قابل آموزش نیست بلکه باید منتقل شود، از آموزش و پرورش به عنوان یکی از ابزارهای انتقال فرهنگ نام برد و گفت: متاسفانه معلمان ما که باید از فرهیختگان طراز اول کشور باشند در کلاس های شان به بچه ها توصیه می کند که درس بخوانید تا مانند ما بدبخت نشویم.

وی از تجمل گرایی به عنوان یکی از دلایل آسیب های اجتماعی نام برد و گفت: متاسفانه یکی از علل افزایش طلاق مهریه است.

والدین واقعی یا پدر مادر های ...

کاظمی به جوانان توصیه کرد: زیر بار مهریه های نامعقول نروند و آینده خود را نفروشند.

به بی پدر و مادری مدرن دچار شده ایم

در ادامه مهدی براتی جامعه شناس با بیان اینکه متاسفانه مردم درگیر مسایل داخلی خودشان هستند و فرصتی برای اندیشیدن به جامعه ندارند گفت: ما در حوزه مسایل اجتماعی به بی پدر و مادری مدرن دچار شده ایم. بیشتر پدر و مادرها به دنبال رفاه اجتماعی فرزندان شان هستند و نمی دانند تنها 25 درصد یک انسان نیاز به رفاه دارد و 75 درصد نیازمند آرامش و امنیت است در حالی که مادران و پدران خسته به دنبال سرگرم کردن کودکان با سی دی و کامپیوتر برای رفع خستگی خود هستند.

اجرایی نشدن قانون بکارگیری 3 درصد معلولین و اشتغال 2 هزار نابینا

در این نشست نماینده ندای معلولین ایران نیز از اجرایی نشدن قانون به کارگیری 3 درصد معلولین و اشتغال 2 هزار نابینا در زمان دولت دهم انتقاد کرد و گفت: مشکل ما قانون گریزی در حوزه معلولان است.

خسرو منصوریان جامعه شناس نیز با اشاره به تحقیقی که در سال 47 در زمینه روسپی گری در شهر تهران انجام شد گفت: بر اساس نتایج آن تحقیق سن روسپی گری بالای 29 سال بود اما امروز این سن به 14 سالگی رسیده است.

بخش اجتماعی تبیان

منبع :مهر نیوز