تبیان، دستیار زندگی
ما فکر می‌کنیم کسانی که جبهه رفتند و شهید شدند حافظ کل قرآن بودند، اما اگر آن‌ها را خوب بشناسانیم و خوب معرفی کنیم و دست نیافتنی جلوه ندهیم رهروهایشان ثابت قدم تر و مصمم تر خواهند شد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شهید نجفی را با سادگی‌اش می‌شناسند

ما فکر می‌کنیم کسانی که جبهه رفتند و شهید شدند حافظ کل قرآن بودند، اما اگر آن‌ها را خوب بشناسانیم و خوب معرفی کنیم و دست نیافتنی جلوه ندهیم رهروهایشان ثابت قدم تر و مصمم تر خواهند شد، شهید بهمن نجفی را به شجاعت و ایستادگی در خط و به سادگی و بی آلایشی او در زندگی می‌شناختند؛ نه با نمازهای شب و طولانی بودن آن.

 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
 • شهید نجفی
  شهید نجفی
بخش فرهنگ پایداری تبیان
منبع: خبرگزاری دفاع مقدس