تبیان، دستیار زندگی
سندی از افشای نام نمایندگان ماسون مجلس شورای ملی به وسیله ساواک
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فراماسون‌ها در مجلس شورای ملی

سندی از افشای نام نمایندگان ماسون مجلس شورای ملی به وسیله ساواک

موضوع: فراماسون‌ها در مجلس شورای ملی

مرجع صدور: ساواك

تاریخ: 12 مهر 1348

توضیحات: در سند زیر، ساواك نام نمایندگان فراماسون‌ مجلس شورای ملی را فاش كرده است

اسناد فرامسون در مجلس شورای ملی
اسناد فرامسون در مجلس شورای ملی

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی