تبیان، دستیار زندگی
توماس کارلایل می گوید: انسان حیوانی است که از ابزارهای مختلف استفاده می کند. بدون ابزارها او هیچ است و با ابزارها همه چیز. با پیچیده تر شدن جهان، اهمیت ایجاد و استفاده از ابزارها، به ویژه برای مدیریت پروژه های مهم، بیشتر می شود.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : محسن مرادی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با مدیریت پروژه

(قسمت سوم)


توماس کارلایل می گوید: انسان حیوانی است که از ابزارهای مختلف استفاده می کند. بدون ابزارها او هیچ است و با ابزارها همه چیز. با پیچیده تر شدن جهان، اهمیت ایجاد و استفاده از ابزارها، به ویژه برای مدیریت پروژه های مهم، بیشتر می شود.

قسمت قبل

آشنایی با مدیریت پروژه

ابزارها و تکنیک ها ی مدیریت پروژه، مدیران پروژه و تیم های آن ها را در انجام کارهایشان در تمامی نه حوزه دانش یاری می کند. به عنوان مثال، برخی از ابزارها و تکنیک های معمول مدیریت زمان پروژه شامل نمودارهای گانت، نمودارهای شبکه پروژه و تحلیل مسیر بحرانی هستند. مدیران پروژه باید برای تعریف عواملی که موجب موفقیت یک پروژه خاص می شوند، با ذینفعان اصلی پروژه همکاری داشته و تلاش کنند تا پروژهایشان را با استفاده از ابزارها و تکنیک های مناسب با موفقیت به پایان برسانند.

در بسیاری از سازمان ها مدیران پروژه علاوه بر استفاده از این ابزارها و تکنیک ها، از استراتژی جدیدی در کسب و کار به نام مدیریت سبد سرمایه گذاری پروژه پشتیبانی می کنند. در این استراتژی سازمان ها پروژه ها را به شکل یک سبد سرمایه گذاری از پروژه های مختلف گروه بندی و مدیریت می کنند، به صورتی که موفقیت کل سازمان از موفقیت مجموعه آن پروژه ها به دست می آید.

مدیران پروژه باید همکاری نزدیکی با سایر ذینفعان پروژه، به خصوص سرمایه گذار پروژه و تیم پروژه داشته باشند. آنها باید با 9 حوزه ی دانش مدیریت پروژه و ابزارها و تکنیک های مختلف مربوط به مدیریت پروژه آشنا باشند

عوامل موفقیت پروژه

چرا بعضی از پروژه ها موفقند و برخی دیگر شکست می خورند؟ آیا سازمان ها می توانند محیط بهتری را فراهم کنند تا به بهبود نرخ موفقیت پروژه ها کمک کند؟ هیچ جواب ساده ای برای هیچ یک از این پرسش ها وجود ندارند، اما افراد زیادی در زمینه های نظری و عملی برای پیشرفت مدیریت پروژه همچنان مشغول به کارند.

نقش مدیر پروژه

تا به حال مشخص شد که مدیران پروژه باید همکاری نزدیکی با سایر ذینفعان پروژه، به خصوص سرمایه گذار پروژه و تیم پروژه داشته باشند. آنها باید با 9 حوزه ی دانش مدیریت پروژه و ابزارها و تکنیک های مختلف مربوط به مدیریت پروژه آشنا باشند. مدیران پروژه مجرب به موفقیت پروژه ها کمک می کنند.

آشنایی با مدیریت پروژه

شرح شغل مدیران پروژه

یک مدیر پروژه می تواند تعاریف شغلی متفاوتی داشته باشد. این تفاوت می تواند بسته به نوع سازمان و نوع پروژه، بسیار چشمگیر باشد.

برای مثال آدرس اینترنتی monster.com شامل فهرستی از هزاران شغل برای مدیران پروژه است. مانند:

**مدیر پروژه برای یک شرکت مشاور

** مدیر پروژه فناوری اطلاعات برای یک موسسه خدمات مالی

**مدیر پروژه فناوری اطلاعات برای یک شرکت مشاور غیر انتفاعی

همانطور که در بالا دیدید توصیف شغل یک مدیر پروژه می تواند بسته به نوع صنعت و سازمان بسیار متفاوت باشد ولی وظایف مشابهی هم وجود دارد که اکثر مدیران پروژه بدون توجه به این تفاوت ها آنها را انجام می دهند. مطالعاتی که به وسیله ی یک بنیاد بین المللی انجام شده نشان می دهد که مدیریت پروژه مهارتی است که برای تمامی زمینه های عمده فناوری اطلاعات از پایگاه تا متخصص شبکه ضروری است.

     ادامه دارد....

محسن مرادی

بخش دانش و زندگی تبیان


منابع: مدیریت پروژه نوشته ی کتی شوالب ترجمه محمد گلابچی،ccorpusa