تبیان، دستیار زندگی
انجمن حمایت از حقوق کودکان طی نامه ای به کوفی عنان - دبیرکل سازمان ملل متحد - که در تاریخ 16 مرداد سال جاری به دفتر سازمان ملل متحد در تهران تحویل شد خواهان پایان فوری جنگ لبنان ش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کودکان جنگ امروز، قربانیان فردا

نامه انجمن حمایت از حقوق کودکان به کوفی عنان


انجمن حمایت از حقوق کودکان طی نامه ای به کوفی عنان - دبیرکل سازمان ملل متحد - که در تاریخ 16 مرداد سال جاری به دفتر سازمان ملل متحد در تهران تحویل شد خواهان پایان فوری جنگ لبنان شد. نکات جالبی در این نامه وجود دارد که نه تنها شامل حال کودکان  لبنانی در آن مقطع خاص ؛ بلکه شامل حال کودکان بسیاری در گوشه و کنار دنیا به خصوص کودکان فلسطینی و عراقی هم می شود که نه یک ماه که سال هاست در زیر آتش دشمن رشد می کنند و بزرگ می شوند و یا ...

دراین جنگ نابرابربزرگترین قربانی کودکان طرفین درگیر هستندکه بی هیچ نقشی در برافروختن آن درسایه شعله های جنگ یا آواره ازویرانی سرپناه ومامن خویشند.

و جالب تر... سکوت دنیایی است که در آن هر روز سازمان های گوناگون بین المللی دم از حقوق بشر می زنند، اما مدافع واقعی برای حقوق بشر و کودکانی که بشریت فردا را خواهند ساخت وجود ندارد!


جناب آقای کوفی عنان دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

با سلام

آنگونه که به خوبی آگاهید پس از ماهها تحمیل انواع فشارها و تحریم ها برملت فلسطین و به ویژه برکودکان بی دفاع، آتش جنگ درمنطقه خاورمیانه گسترش یافته وقریب به یک ماه است که آتش خانمان برافکن جنگ ونابودی برسپهرمنطقه سایه شوم خود را برافکنده و چه شهرها وآبادی ها که ویران نشده، و چه زنان و کودکانی که به آتش کینه آن نسوخته وبه کام مرگ فرونرفته اند. هزاران انسان بی پناه ازجمله کودکان  و زنان، ناخواسته در جنگی نابرابر درهردو سوی جبهه گرفتار آمده اند و درآتش زیاده خواهی ها، کج اندیشی ها و تعصبات نژادی و فریب زورمندان و جنگ طلبان می سوزند.


عالی جناب

به خوبی آگاهید که دراین جنگ نابرابربزرگترین قربانی کودکان طرفین درگیر هستندکه بی هیچ نقشی در برافروختن آن درسایه شعله های جنگ یا آواره ازویرانی سرپناه ومامن خویشند و یا مجروح وزخمی در بستربیماری و یا سوگوارفراغ والدین خود درگورستانها سرگردان و یا خود کشته شده ودرچنگال مرگ گرفتار، درسینه خاک ماوا گرفته اند و جنگ ارمغانی جزنابودی خانه هایشان و ویرانی شهرها وزیر بنا های اجتماعی و اقتصادیشان و فروریزی امنیت روحی وروانی آنان نداشته و آینده ای تیره وتار را برایشان ترسیم می کند.

کودکانی که امروز از جنگ رهایی یابند؛ بدون شک فردا قربانی عوارض سوء پس ازجنگ خواهند بود و ضعف بنیه اقتصادی و ویرانی زیرساخت های ملی و ناامنی و مشکلات اجتماعی و معیشتی، آینده حیات آنان را تیره و تار نموده است.

بر اساس پیمان نامه جهانی حقوق ... دول متخاصم و طرفین درگیر درجنگ موظفند مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه رامحترم بشمارند و درهنگام مخاصمات مسلحانه ای که باکودکان ارتباط پیدا می کند رعایت این مقررات را تضمین کنند.


جناب آقای عنان

نیک می دانید که جنگ و تحریم، حق ذاتی کودکان وانسان ها برای زندگی را زیرسوال می برند درحالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشرو پیمان نامه جهانی کودک برآن تاکید داشته و رعایت آن را جزو وظایف دولتها و سازمان های بین المللی  دانسته اند.


عالی جناب

بر اساس پیمان نامه جهانی حقوق کودک ، که حضرتعالی طبق ماده (53) آن امانتدار پیمان نامه محسوب می شوید، دول متخاصم و طرفین درگیر درجنگ موظفند مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه رامحترم بشمارند و درهنگام مخاصمات مسلحانه ای که باکودکان ارتباط پیدا می کند رعایت این مقررات را تضمین کنند.

آیا تحریم حق حیات برکودکان فلسطینی وکشتن کودکان لبنانی  مشمول این الزامات بین المللی نمی شود. آیا درپیمان نامه جهانی حقوق کودک ، کودکان این مرزو بوم مستثنی شده اند؟! و می توان درسکوت معنی دار مجامع جهانی کودکان را به دورازجبهه های جنگ و دراردوگاه ها به خاک وخون کشید؟! آیا این است منطق پایان جنگ سرد و نظم نوین جهانی!؟

منطقی که بیشتر بر نظامی گری دامن می زند می تواند نویدبخش و مدافع صلح باشد!

منطقی که بیشتر بر نظامی گری دامن می زند می تواند نویدبخش و مدافع صلح باشد! آیا درسایه میلیاردها دلار هزینه برای جنگ ، رقابت و مسابقه تسلیحاتی، می توان به تحقق اهداف توسعه هزاره و رهایی از فقر میلیونها کودک در سطح جهان امیدواربود!

عالی جناب در کلام آخر، حضرتعالی و مجموعه سازمان ملل در برابر افکار عمومی و در قبال وجدان جهانی نسبت به آنچه که در فلسطین و لبنان  بر سرانسان های بی گناه وکودکان مظلوم می آید مسئول هستید و نا کارآمدی سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن در توقف جنگ و پیگیری بر حسن اجرای معاهده های نامه های بین المللی حقوق بشر، آن سازمان را در معرض سوال و مواخذه جدی قرارداده است.

... نا کارآمدی سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن در توقف جنگ و پیگیری بر حسن اجرای معاهده های نامه های بین المللی حقوق بشر، آن سازمان را در معرض سوال و مواخذه جدی قرارداده است.

انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن ابراز تاسف از ادامه این جنگ خانمان سوز و تحمیل عوارض سوء جنگ به غیر نظامیان و خصوصا کودکان، از حضرتعالی به عنوان دبیر کل سازمان ملل  متحد می خواهد که نسبت به پایان فوری جنگ درخاورمیانه و نقض حقوق ابتدایی بشری و پایمال شدن حقوق کودکان در جهان و در سرتاسرمنطقه ، اقدامات مناسب را سامان بخشید.

به امیداستقرار صلح و دوستی و پایان خشونت، بنیاد گرایی نژادی و مذهبی و نقض حقوق انسانی در سرتاسر جهان.


انجمن حمایت از حقوق کودکان

منبع :‌ سایت کودکان خیابانی WWW. IRANSTREETCHILDREN.COM