تبیان، دستیار زندگی
عنوان پژوهش خانم ها عالیه حسنی ندیک، زهرا اسلامی با راهنمایی مسئول پژوهش سرکار خانم منصوره میرحسینی، عزت نفس می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ایمان به خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ایجاد شده است. بدین منظور از میان دانش آموزان دختر تیزهوش و...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دستاوردهای پژوهشی دبیرستان فرزانگان کرمان

در هفتمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی

غرفه های دانش آموزی

پژوهشگران جوان دبیرستان فرزانگان کرمان به مدیریت سرکار خانم عظیمه کربلایی زاده در بخش غرفه های علمی هفتمین دوره جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان حضور داشتند. که در زیر شرح فعالیت‌های صورت گرفته را مشاهده می‌نمایید.

غرفه ها

عنوان پژوهش عزت نفس، خانم ها عالیه حسنی ندیک، زهرا اسلامی با راهنمایی مسئول پژوهش سرکار خانم منصوره میرحسینی، می باشد.

دستاوردهای پژوهشی دبیرستان فرزانگان کرمان

به گفته این پژوهشگران:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ایمان به خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ایجاد شده است. بدین منظور از میان دانش  آموزان دختر تیزهوش و عادی مقطع متوسطه شهرستان شهر بابک در سال تحصیلی 89-90  حدود 300 نفر به صورت تصادی و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و پرسش نامه های استاندارد ایمان و عزت نفس را تکمیل نموده اند. معدل دانش آموزان نیز شاخص پیشرفت تحصیلی است.

داده ها با شاخص های آماری چون همبستگی و تحلیل تکمیل شده اند. نتایج نشان می دهد که بین تمام مۆلفه های عزت نفس و ایمان بر خدا ارتباط معنا داری وجود دارد. هم چنین رابطه ی مثبت معنا داری بین پیشرفت تحصیلی و عزت نفس به دست آمد. اما میزان تمام مۆلفه های عزت نفس در دانش آموزان تیزهوش بیشتر از دانش آموزان عادی می باشد.

نتایج به دست آمده از این پژوهش:

نتایج حاصل از تحلیل داده های این پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنا داری بین ایمان و توکل بر خدا و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه عادی و تیزهوشان شهرستان شهر بابک وجود دارد.

این بدان معناست که هر چه نمره ی توکل افراد بر خدا و ایمان آن ها بیشتر باشد، نمره های عزت نفس آن ها نیز بیشتر است. هم چنین رابطه مثبت و معنا داری بین پیشرفت تحصلیی و عزت نفس تحصیلی و خانوادگی و عمومی وجود دارد. یافته های حاصل از تحقیق حاضر در این زمینه با نتایج تعدادی از تحقیقات هم سو هماهنگی داشته است و هم چنین این یافته ها نشان می دهد بین ایمان به خدا و پیشرفت تحصیلی ارتباط خاصی وجود دارد و اما این که پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش آموزان تیزهوش بیشتر از دانش آموزان عادی است.

عنوان پژوهش کلید توان سنج هوشمند خانم ها مریم کریمیان، مژگان قربانی با راهنمایی مسئول پژوهش جناب آقای عباسی، می باشد.

دستاوردهای پژوهشی دبیرستان فرزانگان کرمان

به گفته این پژوهشگران:

در این طرح ابتکاری کلیدی را طراحی کرده ایم که وظیفه آن توان سنجی لامپ های مختلف است. این کلید طوری تنظیم شده است که فقط لامپ هایی با توان بین 20 تا 40 وات را روشن می کند و لامپ هایی که توان بالایی دارند توسط این کلید روشن نمی شود ( مثل لامپ های رشته ای ) که این کار کمک زیادی به صرفه جویی در مصرف برق می کند و کار دوم این کلید: هنگامی که لامپی روشن باشد و برق شهری قطع شود، این لامپ که به کلید مورد نظر وصل است، بعد از وصل شدن دوباره جریان برق دیگر روشن نمی شود.

نتایج به دست آمده از این پژوهش:

این کلید کمک زیادی به صرفه جویی در مصرف برق می کند و همچنین با روشن نکردن لامپ های با توان بالا ( بیشتر از 40 وات ) و پر مصرف، استفاده مداوم از چنین لامپ هایی کاهش می یابد. هم چنین با روشن نکردن لامپ روشن، بعد از قطع و وصل، هم عمر مصرف کننده افزایش می یابد هم اینکه بعد از وصل دوباره ی برق، لامپ دوباره روشن نمی شود.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه : علیرضا سرمدی

تنظیم: نسرین صادقی